SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO1-3201
GEO1-3201
Inleiding in de economische geografie
Cursus informatie
CursuscodeGEO1-3201
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Sociale Geografie en Planologie;
Contactpersoondr. A. van Rietbergen
Telefoon+31 30 2534530
E-maila.vanrietbergen@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. A. van Rietbergen
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 10-07-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 27-01-2020 08:00 t/m 23-02-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 30-03-2020 08:00 t/m 31-03-2020 23:59
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Let op: De cursusinformatie in de studiewijzer is bindend.
 
 
De student is in staat om:
  • de evolutie van verschillende economisch geografische theorieën te begrijpen en te verklaren;
  • kwantitatieve variabelen te vinden en te selecteren voor gebruik in een multicriteria analyse;
  • een multicriteria analyse toe te passen op een ondernemersvraagstuk.
Inhoud
Economie en geografie komen elkaar tegen in de economische geografie. Economische geografie beschrijft en verklaart de ruimtelijke variaties van economische activiteiten. Dit behelst alle menselijke activiteiten gericht op de productie en de consumptie van goederen en diensten. In het kort: waar verdienen mensen en bedrijven hun geld en waar geven ze het uit.
In deze cursus zal een groot deel van de aandacht gaan naar de eerste beoefenaren van de economische geografie. Dat zijn vooral klassieke en neo-klassieke economen die het belang van ruimte in economische processen modelmatig vast legden (Von Thünen, Weber, Christaller, Hotelling). In deze cursus zullen hun theorieën en hun toepasbaarheid belicht worden. Om de neoklassieke locatiebenadering te nuanceren zal ook de behaviorale gedragsbenadering (Pred, Pellenbarg) aan bod komen.
Tijdens de cursus werken studenten aan een praktijkopdracht. Met gebruikmaking van principes uit de neoklassieke locatietheorie gaan studenten op zoek naar de beste locatie voor een aan hen toegewezen bedrijf. Studenten kunnen daarvoor met behulp van het programma Location Finder nationale en regionale data een zogenaamde multicriteria analyse maken, die uiteindelijk uitmondt in een locatiebeslissing.
Laatste informatie over werkvormen, toetsen en literatuur is te vinden in de studiewijzer (vanaf twee weken voor aanvang bij het facultair verkooppunt).
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geowetenschappen
  • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
    • premaster Sociale geografie en planologie
    • Sociale geografie en planologie
Verplicht materiaal
Boek
O.A.L.C. Atzema, T. van Rietbergen, J.G. Lambooy en S. van Hoof: Ruimtelijke Economische Dynamiek, Derde gewijzigde druk Bussum: Couthino (2012).
Reader
Reader Economie en Geografie, verkrijgbaar bij de Xerox.
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
EINDRESULTAAT
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Tentamen 45%, verschillende vormen van rapportage 55%.

SluitenHelpPrint
Switch to English