SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO1-3002
GEO1-3002
Inleiding Sociale Geografie
Cursus informatie
CursuscodeGEO1-3002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Sociale Geografie en Planologie;
Contactpersoondrs. F.J. Toppen
Telefoon+31 30 2533887
E-mailf.j.toppen@uu.nl
Docenten
Docent
Docenten onderwijsinstituut SGPL
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. F.J. Toppen
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 08-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 08:00 t/m 30-06-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 08:00 t/m 20-08-2019 23:59
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Let op: De cursusinformatie in de studiewijzer is bindend.
 
 
De student is in staat om:
  • de basisbegrippen en -theorieën van de sociaal-geografische wetenschappen te omschrijven, in een samenhangend kader te plaatsen en toe te passen (tijdens dagexcursie en bij het maken van opdrachten) bij de analyse van nieuwe vraagstukken en situaties;
  • teksten zelfstandig en kritisch te lezen, eigen standpunten en visies onderbouwd te verwoorden.
  • de plaats van de cursus als inleiding tot een wetenschappelijke discipline te duiden.
Inhoud
De cursus biedt een brede inleiding tot de sociaal-geografische wetenschappen en hun basisbegrippen. Er is veel aandacht voor actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals processen van mondialisering en regionalisering, stedelijke problemen, het functioneren van wereldsteden, regionaal-economische ontwikkeling, de identiteiten van groepen en regio’s en de spanning tussen staten en minderheden, steeds bezien vanuit een sociaal-geografisch perspectief. Voorbeelden zijn afkomstig uit alle werelddelen; toespitsing op Nederland vindt plaats door middel van dagexcursie, en een klein veldwerk in de stad Utrecht.
Tevens wordt in de cursus stilgestaan bij de vraag “Wat is wetenschap?” en komen in die context vragen aan bod die een wetenschapper kan stellen bij het uitoefenen van zijn vak. 

N.B.
  • Laatste informatie over werkvormen, toetsen en literatuur is te vinden in de studiewijzer (vanaf twee weken voor aanvang op Blackboard).
  • Let op: plenaire bijeenkomsten vinden plaats op de vrijdag, werkgroepen op woensdagochtend of -middag.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Peter Daniëls e.a., red. (2016) An introduction to Human Geography. 5th edition. Pearson Education Limited, Circa 48,-- (Verkrijgbaar bij de V.U.G.S. en de boekhandel) De eerste t/m vierde edities zijn niet bruikbaar.
ISBN:978-1-292-08295-0
Kosten materiaal:48,00
Diverse
Aanvullende literatuur beschikbaar op Blackboard
Werkvormen
Excursie

Hoorcollege

Veldwerk

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Toets over eerste deel van de literatuur en van de eerste serie werkcolleges halverwege de cursus. Toets over de overige stof en werkcolleges in de laatste cursusweek. Voorts telt bij de bepaling van het eindcijfer mee het cijfer verkregen voor het veldwerk, presentaties en andere opdrachten.
Zie voor nadere bijzonderheden de studiewijzer.

SluitenHelpPrint
Switch to English