SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO1-3001
GEO1-3001
Inleiding Planologie
Cursus informatie
CursuscodeGEO1-3001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Sociale Geografie en Planologie;
Contactpersoonprof. dr. T.J.M. Spit
Telefoon+31 30 2537748
E-mailt.j.m.spit@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. S.C.M. Geertman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. T.J.M. Spit
Overige cursussen docent
Docent
S.D. Troost, MSc
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 08-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 08:00 t/m 30-06-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 08:00 t/m 20-08-2019 23:59
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Let op: De cursusinformatie in de studiewijzer is bindend.
 

De student is in staat om zelfstandig kennis en inzicht te verwerven in tradities, concepten en actuele ontwikkelingen in de planologie. De student verwerft inzicht in de werking van het ruimtelijk beleid in Nederland in relatie tot de planologische theorie. De student is in staat de ruimtelijke inrichting waar te nemen en te herkennen.
Inhoud
Deze cursus geeft een introductie in het wetenschapsterrein van de planologie, met aandacht voor de actuele planologische vraagstukken en de trends en ontwikkelingen in de planologie. De toepassing wordt vooral gezocht in de Nederlandse situatie. Er is bijzondere aandacht voor het spanningsveld tussen het sterk op wetten en regels gebaseerde formele planningstelsel enerzijds en de praktijk van de ruimtelijke planning anderzijds. Drie belangrijke kenmerken van de planologie staan centraal, te weten: de toekomstgerichtheid, de sturingsopgave en het sociaal-ruimtelijk ontwerpen.

N.B.
Laatste informatie over werkvormen, toetsen en literatuur is te vinden in de studiewijzer (vanaf twee weken voor aanvang via Blackboard).
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Spit, T. en P. Zoete (2016), Planologie. Een wetenschappelijke introductie in de ruimtelijke ordening in Nederland. Groningen: INPlanning
ISBN:978-94-91937-08-8
Studiewijzer
-
Diverse
Informatiepakket practicum Noordoostpolder.
Werkvormen
Atelier (groepswerk)

Hoorcollege

Algemeen
Bij een aantal hoorcolleges is aanwezigheid verplicht.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Tentamens 75%, opdracht 25%

SluitenHelpPrint
Switch to English