SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO1-2272
GEO1-2272
Management E&T Technologieën
Cursus informatie
CursuscodeGEO1-2272
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Natuurwetenschap & Innovatiemanagement;
Contactpersoondr. J.C.M. Farla
Telefoon+31 30 2537850
E-mailj.c.m.farla@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. J.C.M. Farla
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.C.M. Farla
Overige cursussen docent
Docent
T. Rep, MSc
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 10-07-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 27-01-2020 08:00 t/m 23-02-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 30-03-2020 08:00 t/m 31-03-2020 23:59
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Let op: De cursusinformatie in de studiewijzer is bindend.

 
Na afloop van de cursus:
 • kan de student, in een paper, een afgewogen oordeel vormen over een vraagstuk rondom een energie- of transportinnovatie;
 • kan de student, in een teamverband samenwerkend, onderzoek doen naar innovatie­kwesties binnen de energie- en transportsectoren;
 • kent de student de kenmerken van bestaande energie- en transportsystemen;
 • kan de student belangrijke energie- en transportinnovaties beschrijven;
 • kan de student een overzicht geven van de institutionele omgeving waarin energie- en transportinnovaties plaatsvinden.
Inhoud
De cursus Management van E&T technologieën behandelt de context waarbinnen innovaties in de energie- en transportsector tot stand komen. Het kenmerk van deze twee sectoren is dat innovatie vaak gemoeid gaat met grote investeringen in technologieën en infrastructuren en dat overheden een belangrijke sturende rol hebben.

De beschikbaarheid van energie en transport zijn twee belangrijke randvoorwaarden voor economie en welzijn. Tegelijker¬tijd zien we dat beide sectoren enorme externe (maatschappelijke) kosten met zich meebrengen. Vanwege het belang voor economie en welzijn, en vanwege deze externe kosten hebben overheden van oudsher een grote rol gespeeld bij de vormgeving van deze sectoren. Ook na een periode waarin de energiesector en het openbaar vervoer geliberaliseerd en (deels) geprivatiseerd zijn, blijft de invloed van overheden op de E&T sectoren groot.

Er zijn momenteel enorme maatschappelijke uitdagingen om energie en transport schoon, zuinig, veilig en betaalbaar te maken. Innovaties kunnen daarbij een grote rol spelen, maar innoveren in deze sectoren is niet gemakkelijk. Vanwege enorme verzonken investeringen en sterke instituties is er sprake van een lock-in gebaseerd op fossiele brandstoffen. Vanwege klimaatambities is er een maatschappelijke opgave om deze lock-in te overwinnen en te komen tot een koolstofarme energie- en transportsector. De eerste contouren van de transitie naar een duurzaam energie- en transportsysteem zijn inmiddels zichtbaar, maar er moeten nog grote stappen worden gezet in de komende 30 jaar om een daadwerkelijke transitie te laten plaatsvinden.

Om de complexe realiteit van innoveren in de E&T-sectoren in beeld te brengen, hebben we in dit vak een vierdeling gemaakt die losjes is gebaseerd op het ‘innovatiesysteem’ concept. We kijken voor zowel energie- en transport¬innovaties naar het aanbod van (nieuwe) producten, de vraag naar (nieuwe) producten, naar infrastructuren en naar beleid. In het vak wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
 • Historische ontwikkelingen in energie- en transportinnovaties;
 • De kenmerken van fossiele brandstofketens: kolen, olie en gas;
 • Technologische innovatie cases;
 • De relatie tussen infrastructuren en innovaties; de rol van standaarden;
 • Technologiebeoordeling en leercurves;
 • Instituties en beleid voor E&T-technologieën
 • Het E&T-innovatiesysteem
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Deze cursus is één van de domeinvakken Energie & Transport binnen de bacheloropleiding NW&I. Er wordt uitgegaan van voorkennis uit de eerdere eerstejaarsvakken zoals hieronder genoemd.
Voorkennis kan worden opgedaan met
• Introductie Technologie en Innovatie (GEO1-2201)
• Innovation Systems (GEO1-2208)
• OV-1 (GEO1-2204)
• Physics for Energy & Transport (GEO1-2203)
Verplicht materiaal
Reader
Reader Management E&T Technologieën
Werkvormen
Hoorcolleges

Werkcolleges

Algemeen
In de werkcolleges worden opdrachten gemaakt en uitgelegd. Een groot deel van de opdrachten wordt voor ieder werkcollege op Blackboard geplaatst.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten moeten voor aanvang van de werkcolleges de opdrachten maken. De antwoorden moeten meegenomen worden naar het werkcollege, en de studenten moeten tijdens het werkcollege vragen kunnen beantwoorden over de opdrachten, en eventueel de antwoorden kunnen presenteren voor de rest van de studenten in de werkgroep.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten voeren in kleine groepjes een eigen onderzoek uit en rapporteren daarover.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Toets, opdrachten, papers

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Synthetiseren en structureren van informatie
Gestructureerd beoordelen van activiteiten en prestaties (van anderen en van zichzelf)
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie ('computer literacy')
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Analyseren en beoordelen van onderzoeksrapportages
Materiaal / data verzamelen / produceren

SluitenHelpPrint
Switch to English