SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO1-2201
GEO1-2201
Introductie Technologie en Innovatie
Cursus informatie
CursuscodeGEO1-2201
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Natuurwetenschap & Innovatiemanagement;
ContactpersoonB. Hollants, BSc
E-mailb.hollants@uu.nl
Docenten
Docent
K.P.F. Broecks, MSc
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.P. Hekkert
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
B. Hollants, BSc
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 08-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingStudenten die GEO1-2418 hebben gehaald zijn uitgesloten van deelname aan deze cursus.
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 08:00 t/m 30-06-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 08:00 t/m 20-08-2019 23:59
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Let op: De cursusinformatie in de studiewijzer is bindend.

Na afronding van deze cursus is de student in staat om:
 • Te begrijpen wat een innovatie is;
 • Het lineaire model van innovatie te kennen en de sterkten / zwakten van dit model te kunnen aangeven;
 • De verschillende beslissingsstadia te kennen die spelen bij de adoptie van innovatie;
 • De verschillende factoren te kennen die snelheid van diffusie bepalen;
 • De standaardindeling te kennen van adoptorcategorieën;
 • Inzicht te hebben in de dynamiek van innovatieprocessen die ontstaat door concurrentie tussen innovaties (het Utterback-model);
 • Te kunnen uitleggen hoe de innovatiedynamiek verschilt tussen samengestelde en bulkproducten;
 • Te kunnen uitleggen wat de invloed is van innovaties op industriedynamiek;
 • Inzicht te hebben in de invloed van radicale en disruptieve innovaties op bestaande bedrijven;
 • Te kunnen uitleggen wat typische karakteristieken zijn van disruptieve innovaties;
 • Inzicht te hebben in de factoren die bepalen waarom bedrijven verrast kunnen worden door disruptive innovaties;
 • De theorieën van Rogers, Utterback en Christensen toe te passen op actuele of historische innovaties en dit te rapporteren;
 • In kleine groepen samen te werken;
 • Beter geëquipeerd te zijn om te studeren aan een universiteit.
Inhoud
Innovaties zijn nieuwe ideeën die succesvol worden toegepast in de samenleving of economie. Innovaties zijn complexe verschijnselen waarbij technische, economische en sociale aspecten nauw verweven zijn. Door de eeuwen heen zijn innovaties belangrijk geweest voor economische groei en maatschappelijke welvaart en welzijn. Innovaties komen niet uit de lucht vallen maar zijn het resultaat van een intensieve en vaak complexe interactie tussen de mogelijkheden die wetenschap en technologie bieden en de behoeften en problemen van de samenleving.
In deze inleidende cursus behandelen we drie standaardwerken die inzicht geven in de typische dynamiek van innovatieprocessen. Aan de hand van het boek van Rogers gaan we in op wat innovaties zijn, behandelen we een eenvoudig model dat beschrijft hoe innovaties tot stand komen, gaan we in op de factoren die succes en falen van innovaties bepalen en gaan we in op de typen consumenten die innovaties besluiten aan te schaffen. Aan de hand van het boek van Utterback gaan we uitgebreider in op de concurrentie tussen verschillende innovaties en de effecten van innovaties op industriële sectoren. Tenslotte besteden we specifiek aandacht aan een apart type innovatie, de zogenaamde ontwrichtende innovatie, aan de hand van het boek van Christensen. Ontwrichtende innovaties hebben grote onverwachte negatieve gevolgen voor bestaande industrieën.

Studenten passen deze drie theorieën vervolgens toe op innovatiecases. Dit wordt uitgewerkt in drie groepsopdrachten. Bij elke opdracht analyseren studenten (het ontstaan van) de innovatie, geven ze advies aan bedrijven die de innovatie ontwikkelen en reflecteren ze op kritiekpunten van de theorie.

Deze cursus bevat een Honours component.

Deze cursus is ingangseis voor:
 • Innovatieproject 1 (GEO2-2256)
 • Innovatieproject 2 (GEO3-2226)
 • Bachelor’s thesis NW&I (GEO3-2228 of GEO3-2275)
 • Module op Maat NW&I (GEO3-2267)
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
This course cannot be taken in combination with Organisation & Innovation (GEO2-2418).
Verplicht materiaal
Literatuur
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations. New York: Free Press (5th ed.). Hfst. 4 t/m 7 en 11.
ISBN:978-0743222099
Literatuur
Utterback, J. M. (1996). Mastering the dynamics of innovation. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press. Hfst 1-10.
ISBN:978-0875847405
Literatuur
Christensen, C.M. (1997). The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
ISBN:978-1633691780
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Toets (55%), drie groepsopdrachten (45%). Dient voldoende te zijn: actieve deelname werkcolleges, individuele opdrachten, peer feedback en presentatie innovatiecasus.

Aspecten van academische vorming
Synthetiseren en structureren van informatie
Gestructureerd beoordelen van activiteiten en prestaties (van anderen en van zichzelf)
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Maatschappelijke / culturele context
Ethisch perspectief
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English