SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO1-2103
GEO1-2103
Duurzame Ontwikkeling
Cursus informatie
CursuscodeGEO1-2103
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Sustainable Development;
Contactpersoondr. M.C. Bootsma
Telefoon+31 30 2532650
E-mailm.c.bootsma@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.C. Bootsma
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.C. Bootsma
Overige cursussen docent
Docent
gastdocent
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 08-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 08:00 t/m 30-06-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 08:00 t/m 20-08-2019 23:59
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Let op: De cursusinformatie in de studiewijzer is bindend.

Na afloop van de cursus is de student in staat om:
  • een beschrijving te geven van de karakteristieken van de belangrijkste mondiale duurzaamheidsvraagstukken en van het multidisciplinaire karakter van deze vraagstukken;
  • de oorzaken en consequenties van de vraagstukken en de complexiteit van het proces van zoeken naar oplossingen weer te geven;
  • te reflecteren op de ethische en normatieve aspecten die daarbij een rol spelen.
Inhoud
Centraal staat het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ dat internationaal als leidraad voor toekomstig handelen is geaccepteerd. Dit begrip omvat zowel een analyse van, als een beleid voor, mondiale vraagstukken van milieu, economie en sociale rechtvaardigheid. Het begrip problematiseert de relatie tussen locale en mondiale vraagstukken, de belangenconflicten die daarbij een rol spelen, de relatie tussen de westerse en niet-westerse wereld, de relatie tussen wetenschappelijke kennis en technisch, economisch en politiek handelen, alsmede de waardensystemen die bij het zoeken van oplossingen aan de orde zijn. Met dit begrip als referentiepunt behandelt deze cursus een aantal mondiale duurzaamheidsvraagstukken die vrijwel dagelijks in discussie zijn.

De cursus is gestructureerd rond het boek Living in the environment van Tyler Miller. Dit boek start met een Inleiding over milieuproblemen, oorzaken daarvan en de relatie met duurzame ontwikkeling. Daarna worden de basisprincipes behandeld van de ecologie, de studie van de interactie van levende organismen (mensen, planten, dieren) met hun omgeving (het milieu) die de basis vormt voor het denken over duurzame ontwikkeling. Vervolgens wordt ingegaan op het duurzaam omgaan met biodiversiteit, natuurlijke hulpbronnen, milieukwaliteit en menselijke maatschappijen. Hierbij komt een groot aantal onderwerpen, principes en feiten aan bod welke kunnen worden beschouwd als basiskennis voor de Milieuwetenschappen (Body of Knowledge).

Cursusmateriaal: MindTap - Living in the Environment 19th edition, te bestellen die deze link. Een 30%-kortingscode voor het cursusmateriaal is te vinden op Blackboard.

Deze cursus is ingangseis voor (indien van toepassing en hierboven niet genoemd):

  • Bachelor thesis MNW (GEO3-2138)
  • Module op Maat MNW (GEO3-2144)
  • Bachelor thesis MMW (GEO3-2137).
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een andere opleiding dan
    • Global Sustainability Science
Verplicht materiaal
Literatuur
MindTap - Living in the Environment 19th edition, te bestellen met de link die in de tekst hiernaast onder Cursusinhoud is geplaatst. Een 30% kortingscode voor het cursusmateriaal is te vinden op Blackboard.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Zelfstudie (boek Tyler Miller), hoorcolleges, werkcolleges, bijeenkomsten waarin vragen kunnen worden gesteld en twee toetsen.
Er zijn twee bijeenkomsten per week. Contacturen per bijeenkomst: wisselend van 2-8 uur.

Contacturen per bijeenkomst: wisselend van 2-6 uur.

Voorbereiding bijeenkomsten
Ter voorbereiding van de hoorcolleges dient de bijbehorende literatuur doorgenomen te worden. Ook dienen er opdrachten in MindTap gemaakt te worden.

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Werkcolleges dienen actief voorbereid te worden. Toelichting hierover wordt tijdens de cursus gegeven. Werkcolleges worden beoordeeld en tellen mee in het eindcijfer

Bijdrage aan groepswerk
Bij groepswerk gelijke en actieve individuele bijdrage

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Wat wordt er beoordeeld?
Kennis van en inzicht in:
• de karakteristieken van mondiale duurzaamheidsvraagstukken
• de oorzaken en consequenties van de vraagstukken
• de complexiteit van het proces van zoeken naar oplossingen
• de ethische en normatieve aspecten die daarbij een rol spelen
Toetsonderdelen: twee toetsen. Actieve deelname aan werkcolleges is verplicht en telt mee in het eindcijfer.
Tevens tellen de toetsen in Blackboard mee in het eindcijfer.

SluitenHelpPrint
Switch to English