SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE2V19007
GE2V19007
Secret Intelligence: achterkant van de Internationale Betrekkingen
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE2V19007
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
ContactpersoonE.C. Braat
E-mailE.C.Braat@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
E.C. Braat
Overige cursussen docent
Docent
E.C. Braat
Overige cursussen docent
Docent
T. Goudriaan, LLM
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 03-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student leert over de werking van inlichtingenvergaring, -analyse en -disseminatie; in de rol die intelligence speelt in besluit- en beleidsvorming; in de plaats die intelligence in de geschiedenis van internationale betrekkingen en van oorlogvoering heeft gespeeld; in de wijze waarop inlichtingenanalyses tot stand komen en worden gepresenteerd.
Inhoud
Het werk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten is in nevelen gehuld. Dit leidt ertoe dat sommige journalisten, parlementariërs, burgers maar ook historici deze diensten anders beoordelen dan ‘normale’ overheidsactiviteiten. Is het terecht dat we anders denken over de werkmethoden van deze diensten, de rationale achter hun bestaan, het nut van hun geheimen, en hun politieke legitimiteit? De geheimhouding die hen omringt leidt tot romantische beelden van de vaderlandslievende, heroïsche spion tot diep wantrouwen ten opzichte van staatsgeheime informatie. Deze cursus biedt verheldering. We krijgen een scherper beeld van de rol van geheime diensten in de nationale en internationale context of – in de woorden van historicus Christopher Andrew – van de ‘ontbrekende dimensie’ in de nationale en internationale politiek. 
 
In grote thematische stappen doorlopen we de wereld van inlichtingen. We richten ons, in de eerste weken, op de veiligheidstaak van de staat op nationaal niveau, zoals het Double Cross systeem tijdens de Tweede Wereldoorlog of het wantrouwen ten opzichte van communisten tijdens de Koude Oorlog. Ook behandelen we de inlichtingentaak van de staat op internationaal niveau, waarbij bijvoorbeeld de Cambridge Five aan de orde komen. Speciale aandacht besteden we aan de rol van geheimhouding binnen en rondom geheime diensten in democratieën. En we onderzoeken de complexiteit rondom de weerbare democratie: hoe is publiciteit,  inherent aan een democratie, te combineren met geheimhouding, inherent aan sommige democratische instanties zoals geheime diensten? Ook komt een ervaren inlichtingenexpert ons vertellen over zijn ervaringen op het gebied van Europese inlichtingensamenwerking. Deze cursus biedt een blik achter de schermen van belangrijke nationale en internationale gebeurtenissen en de dagelijkse gang van zaken rondom de inlichtingenwereld. We bestrijken de 19de en vooral 20ste eeuw steeds met een blik op het heden.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Kosten materiaal:80,00
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Per week vindt een hoorcollege plaats waarin de algemene historische ontwikkeling van intelligence als instrument van de buitenlandse politiek wordt geschetst. Deze groep wordt gesplitst in 2 werkgroepen van max. 30 studenten, die elk 1 x 2 uur per week bijeenkomen. In de werkgroepen wordt nader ingegaan op deelonderwerpen.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor het hoorcollege wordt verwacht dat studenten zich inlezen in de literatuur die elke week op het programma staat.

Bijdrage aan groepswerk
Voor het werkcollege wordt verwacht dat de studenten zich inlezen in in de literatuur die elke week op het programma staat.

Toetsen
Essay
Weging40
Minimum cijfer-

Deadlines
Essay: in week 5.
Tentamen: in week 8.
Mondelinge presentatie: variabel: in week 6 of 7.

Presentatie
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
De student dient inzicht te tonen in de werking van inlichtingenvergaring, -analyse en -disseminatie; in de rol die intelligence speelt in besluit- en beleidsvorming; in de plaats die intelligence in de geschiedenis van internationale betrekkingen en van oorlogvoering heeft gespeeld; in de wijze waarop inlichtingenanalyses tot stand komen en worden gepresenteerd.     

Deadlines
Essay: in week 5.
Tentamen: in week 8.
Mondelinge presentatie: variabel: in week 6 of 7.

Tentamen
Weging40
Minimum cijfer-

Deadlines
Essay: in week 5.
Tentamen: in week 8.
Mondelinge presentatie: variabel: in week 6 of 7.

SluitenHelpPrint
Switch to English