SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE2V19004
GE2V19004
Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE2V19004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. A.C. van Rhijn
Telefoon+31 30 2531984
E-mailc.vanrhijn@uu.nl
Docenten
Docent
dr. A.J. van den Hoven Van Genderen
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.M.J. Meens
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.C. van Rhijn
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 26-06-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-03-2020 09:00 t/m 31-03-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen

Inhoud
In ons hedendaagse taalgebruik heeft de term ‘middeleeuws’ een plaats gekregen als equivalent voor woorden als ‘duister’, ‘gewelddadig’, ‘primitief’ en ‘onaangenaam’ Wordt er geslagen op scholen? Middeleeuwse toestanden! Onderdrukte vrouwen in Afghanistan? Het lijken de middeleeuwen wel! Slechte medische zorg in Afrika? Een middeleeuwse situatie! Iedereen lijkt het er dus over eens: van ‘middeleeuwse toestanden’ valt weinig goeds te verwachten.
 
Toch kun je je afvragen hoe genuanceerd dit soort opvattingen zijn – een kern van waarheid bevatten ze allicht, maar hoe zat het nu eigenlijk precies? Als vrouwen echt zo machteloos en onderdrukt waren, bijvoorbeeld, hoe kunnen Merovingische koninginnen dan zelfstandig moordaanslagen op elkaar laten uitvoeren? En als niemand meer kon lezen en schrijven behalve een enkele monnik, waar komen al die prachtige manuscripten dan vandaan? Als je iets kunt zeggen over de middeleeuwen, is het wel dat het een periode vol grote, schijnbaar onverenigbare tegenstrijdigheden is.
 
In de colleges wordt een aantal ‘middeleeuwse toestanden’ centraal gesteld en in een nieuw daglicht geplaatst door mensen die wél weten waar ze het over hebben als ze de term ‘middeleeuws’ gebruiken.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Globale kennis van de middeleeuwse geschiedenis.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Inleiding Middeleeuwse Geschiedenis.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
In de hoorcolleges zullen steeds thema's worden behandeld aan de hand van gelezen literatuur; in de werkgroepen wordt één en ander nader besproken en verdiept.

Voorbereiding bijeenkomsten
Het grondig bestuderen van de voorgeschreven collegestof.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve participatie tijdens de werkgroepen.

Toetsen
Paper
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis en begrip van de bestudeerde stof en vaardigheid om hier mondeling en schriftelijk verslag van te doen.

Deadlines
Wordt nader bekend gemaakt.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context

Tentamen
Weging70
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English