SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE2V19003
GE2V19003
Blauwdrukken van de moderne samenleving. Politiek – cultuur – ideologie.
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE2V19003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. mr. F.W. Lantink
Telefoon+31 30 2536440
E-mailF.W.Lantink@uu.nl
Docenten
Docent
dr. mr. F.W. Lantink
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. mr. F.W. Lantink
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
  • kennis en inzicht in de historische context  en de (huidige) maatschappelijke betekenis van belangrijke politieke denkers
  • analytisch inzicht in de culturele betekenis van politiek,  utopisch/ ideologisch denken voor de vormgeving van de moderne samenleving
  • inzicht in het politiek-filosofische kader van actuele, maatschappelijke debatten
  • vaardigheid in bronkritiek van centrale teksten van politieke denkers
Inhoud
De cursus biedt een historische introductie van zeven belangrijke politieke denkers (man/vrouw) vanaf de late achttiende eeuw tot heden. Het zijn intellectuelen en filosofen die politieke, ideologische en culturele denkkaders hebben gegeven voor onze moderne samenleving. Ze worden niet alleen in hun historische context en betekenis geduid, maar ook geplaatst in actuele debatten: De concepten van het ‘sociale contract’ en de ‘volkssoevereiniteit’ van Rousseau werden – hardhandig - in de praktijk gebracht tijdens de Franse Revolutie. Welke betekenis hebben die begrippen nu nog steeds? Is het liberale ideaal van Thorbecke van neutrale staatsonthouding ten aanzien van de inhoud van cultuur ook in de 21ste eeuw nog na te streven? Emma Goldman was haar tijd ver vooruit met haar radicaal feminisme en veroordeelde het huwelijk als onderdrukkende vorm, zij behoorde eveneens tot de avant-garde van de veel latere homo-emancipatie. Maar wat zou zij met haar anarchistisch, antiburgerlijk vrijheidsstreven van het instituut homohuwelijk gevonden hebben? Naast aandacht voor actuele debatten worden (fragmenten van) originele teksten van de denkers geanalyseerd.      

De werkvorm van de cursus bestaat uit twee maal twee uur hoorcollege per week. Elke week staat een politieke denker centraal. In het eerste hoorcollege (2 uur) wordt de politieke/ideologische betekenis en context, de receptiegeschiedenis (Nachleben) én mogelijke actualiteit van de politieke denker geïntroduceerd. Bij het eerste hoorcollege zijn er wisselende gastsprekers, experts van de denker van de week. In het tweede hoorcollege staat de interne en externe bronkritiek van één centrale brontekst van de denker centraal. Nederlandse/Engelse vertalingen worden gebruikt naast de brontekst in de originele taal als die teksten in een andere taal dan Nederlands/Engels geschreven zijn. 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestudering van de voorgeschreven literatuur, grondige lezing van de voorgeschreven bronfragmenten voor aanvang van het tweede college.

Toetsen
Schriftelijk tentamen 1
Weging70
Minimum cijfer-

Beoordeling
In het schriftelijk tentamen worden kennis en inzicht van de voorgeschreven literatuur en de inhoud van de hoorcolleges getoetst.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Toets
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Door middel van een bronkritiek wordt getoetst op de vaardigheden van bronkritiek en inzicht en analyse van politieke teksten.

Deadlines
Nog niet bekend

SluitenHelpPrint
Switch to English