SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE2V19001
GE2V19001
Grote vragen, big data. Onderzoek naar samenlevingen in transitie.
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE2V19001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
ContactpersoonE.J.V. van Nederveen
E-maile.j.v.vannederveenmeerkerk@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
D.J. Bunders
Overige cursussen docent
Docent
Docent(en) van de opleiding (GW)
Overige cursussen docent
Docent
A.H. Machielsen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
E.J.V. van Nederveen
Overige cursussen docent
Docent
E.J.V. van Nederveen
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 26-06-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-03-2020 09:00 t/m 31-03-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kun je:
- Kritisch reflecteren op hoe historici data gebruiken en presenteren;
- Een onderzoeksvraag formuleren en de meest relevante bronnen en methode selecteren om deze te beantwoorden;
- Onderscheid maken tussen verschillende analyse- visualisatiemethoden  en deze toe te passen op je eigen onderzoek;
- Feedback formuleren op het werk van medestudenten, en feedback van anderen ontvangen en verwerken in je eigen werk.
Inhoud
NB: deze cursus is alleen bedoeld voor studenten van de opleiding Geschiedenis.

Deze cursus heeft als doel om studenten bekend te maken met kwantitatief onderzoek en het gebruik van (grote) historische datasets. Studenten werken samen in kleine groepjes aan een onderzoeksverslag, waarin zij, op basis van cijfermatige gegevens, een specifieke historische economische en/of sociale ontwikkeling analyseren in een regio naar keuze. De verplichte literatuur en hoorcolleges zijn bedoeld als inspiratie voor het eigen onderzoek van studenten. Deze laten zien hoe andere historici onderzoeksvragen beantwoorden met het gebruik van kwantitatieve analyse, en wat de voordelen en valkuilen van zulke methoden zijn. Daarbij verbinden de hoorcolleges en artikelen de resultaten van historisch onderzoek aan relevante debatten over sociaaleconomische transities zoals industrialisatie, the Great Divergence en sociale ongelijkheid.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
Voorkennis
De student is in staat zelfstandig literatuur te zoeken en de inhoud van bestudeerde boeken en artikelen kritisch te beoordelen. De student kan eenvoudige academische teksten schrijven en van de juiste annotatie voorzien.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Inleiding geschiedwetenschap, Oudheid, Moderne geschiedenis, Eigentijdse geschiedenis, Wereldgeschiedenis.
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
In de seminars leren studenten hoe zij moeten zoeken naar kwantitatieve data en deze moeten analyseren. Verder worden zij getraind in het formuleren van een relevante onderzoeksvraag met sub-vragen, die met behulp van kwantitatieve gegevens en methoden kunnen worden beantwoord. Een deel van het onderzoek bestaat uit het maken van een individueel onderzoeksverslag, dat geïntegreerd wordt in een gezamenlijk verslag.

Voorbereiding bijeenkomsten
Er vinden regelmatige feedback sessies plaats, waarin zowel de studenten zelf als de werkgroepsdocent actief en constructief feedback geven op elkaars werk. Gedurende de cursus houden de studenten een individueel onderzoekslog bij om hun voortgang bij te houden en de voordelen en nadelen van het teamwork te rapporteren. In week 9 presenteren de studenten de resultaten van hun eindverslagen op een conferentie.

Toetsen
Essay tentamen
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
Studenten worden aan de hand van een tentamen (individueel) en een aantal opdrachten (individueel of gezamenlijk) getoetst:
Opdracht 1: het formuleren van onderzoeksvragen (gezamenlijk)
Opdracht 2: Analyse en beantwoording van een deelvraag (individueel)
Opdracht 3: Definitief onderzoeksverslag (gezamenlijk).
Ook houden studenten een Onderzoekslog bij (becijfering d.m.v. pass/fail)

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Opdracht(en) 1
Weging15
Minimum cijfer-

Beoordeling
Studenten worden aan de hand van een tentamen (individueel) en een aantal opdrachten (individueel of gezamenlijk) getoetst:
Opdracht 1: het formuleren van onderzoeksvragen (gezamenlijk)
Opdracht 2: Analyse en beantwoording van een deelvraag (individueel)
Opdracht 3: Definitief onderzoeksverslag (gezamenlijk).
Ook houden studenten een Onderzoekslog bij (becijfering d.m.v. pass/fail)

Opdracht(en) 2
Weging25
Minimum cijfer-

Beoordeling
Studenten worden aan de hand van een tentamen (individueel) en een aantal opdrachten (individueel of gezamenlijk) getoetst:
Opdracht 1: het formuleren van onderzoeksvragen (gezamenlijk)
Opdracht 2: Analyse en beantwoording van een deelvraag (individueel)
Opdracht 3: Definitief onderzoeksverslag (gezamenlijk).
Ook houden studenten een Onderzoekslog bij (becijfering d.m.v. pass/fail)

Opdracht(en) 3
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Studenten worden aan de hand van een tentamen (individueel) en een aantal opdrachten (individueel of gezamenlijk) getoetst:
Opdracht 1: het formuleren van onderzoeksvragen (gezamenlijk)
Opdracht 2: Analyse en beantwoording van een deelvraag (individueel)
Opdracht 3: Definitief onderzoeksverslag (gezamenlijk).
Ook houden studenten een Onderzoekslog bij (becijfering d.m.v. pass/fail)

Portfolio
Weging0
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English