SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE2V14023
GE2V14023
De Vietnamoorlog. Verleden en heden
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE2V14023
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondrs. R. van der Hoeven
E-mailR.vanderHoeven@uu.nl
Docenten
Docent
drs. R. van der Hoeven
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. R. van der Hoeven
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 26-06-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-03-2020 09:00 t/m 31-03-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Kennis van de Vietnamoorlog en van de historische betekenis van deze oorlog in meerdere opzichten. Kritisch beschouwen en analyseren van historiografische debatten. Plaatsen in historisch perspectief. Analyseren van wetenschappelijke literatuur. Schrijven van een analytisch essay. 
Inhoud
De Vietnamoorlog is om vele redenen het meest tot de verbeelding sprekende conflict van de tweede helft van twintigste eeuw. Het machtigste land ter wereld kwam vast te zitten in een uitzichtloze, verwoestende oorlog die een zware impact had op het Amerikaanse zelfvertrouwen en zelfbeeld. De oorlog had niet alleen grote consequenties voor Vietnam en zijn buurlanden, maar ook voor de internationale betrekkingen, voor de Amerikaanse invloed in de wereld, en voor binnenlandse ontwikkelingen in de VS. Nog steeds wordt de Vietnamoorlog gebruikt als synoniem voor de gevaren van zelfoverschatting en buitenlandse inmenging, en de traumatische herinnering speelt nog altijd een grote rol in debatten over interventies als in Irak en Afghanistan.
In deze cursus zal een brede historische blik op de Vietnamoorlog worden geboden. Naast het conflict zelf, worden de voorgeschiedenis van de Vietnamoorlog behandeld, de context van de Koude Oorlog, het verloop en einde van de oorlog, de Amerikaanse besluitvorming, de lange nasleep van de oorlog in de VS, de culturele weerslag in Amerikaanse films, muziek en fotografie en het Vietnamese perspectief. Door thematische colleges en een brede literatuurselectie zal het conflict vanuit verschillende standpunten worden geanalyseerd. Deze literatuur wordt bestudeerd in werkcolleges, waar ook documentaires over de Vietnamoorlog worden besproken. Drie speelfilms completeren het programma. 

Het hoorcollege van deze cursus is in het Engels. Wanneer er één werkgroep is, zijn de colleges en de discussies in de werkgroep ook Engels; wanneer er twee werkgroepen zijn, is er één Engelstalige werkgroep. De toetsing is voor Nederlandse studenten naar keuze in het Engels of het Nederlands.
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Literatuur
Mark Atwood Lawrence, The Vietnam War. A Concise International History,2010
Reader
-
Boek
Christian Appy, Vietnam. The Defenitive Oral History Told from all Sides, 2008.
Boek
Michael Herr, Dispatches, 1977 or other editions
Boek
Bao Ninh, The Sorrow of War, 1990 or other editions
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Paper
Weging30
Minimum cijfer-

Schriftelijke toets
Weging70
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English