SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE1V14002
GE1V14002
Introductie in de geschiedenis van de middeleeuwen
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE1V14002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. R.M.J. Meens
Telefoon+31 30 2536465
E-mailR.M.J.Meens@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
F.C.W. Goosmann
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.J. van den Hoven Van Genderen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R.M.J. Meens
Overige cursussen docent
Docent
M.J.G. Paroubeck-Groenewoud
Overige cursussen docent
Docent
L.S. van Raaij
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 03-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het bieden van een overzicht van de geschiedenis van de Middeleeuwen in Europa; het vinden van de hoofdlijnen in een grote hoeveelheid informatie; het vergelijken van handboek en readerteksten, het analyseren hiervan en het stellen van vragen hierover en hieraan.
Inhoud
Let op: Je hoeft geen groepsvoorkeur aan te geven. Je wordt door de opleiding in een werkgroep geplaatst.

Deze cursus beoogt een overzicht te bieden van de westerse geschiedenis - en deels van de geschiedenis van het Midden-Oosten - vanaf de Late Oudheid tot in de vijftiende eeuw. De belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen op politiek, economisch, sociaal en religieus-cultureel gebied zullen hierbij de revue passeren. Te denken valt aan de veranderingen van en in het Romeinse Rijk en de overgang naar de verschillende rijken en gebieden, die in het Westen hiervoor in de plaats komen. Franken, Arabieren, Byzantijnen, Vikingen, Ieren, Magyaren, pausen en horigen krijgen hierbij een plek en ook het debat over de middeleeuwen als ‘dark age’ komt hier aan bod.. De komst van het christendom is eveneens een zeer ingrijpende, en voor de geschiedenis van Europa bepalende, ontwikkeling geweest. In later eeuwen gaat het om het ontstaan van universiteiten, de geweldige uitbouw en bloei van de economie met grote ontginningen, de vorming van het cultuurlandschap, handelsexpedities, ontdekkingsreizen, demografische groei en de urbanisatie van delen van Europa; daarnaast zijn er staatkundige ontwikkelingen, variërend van de opkomst van Statenvergaderingen en de langzame groei die het gezag van koningen en heersers doormaakt, tot opstanden en oorlogen. Op religieus en cultureel gebied spelen onder andere de grote concilies, maar ook de gregoriaanse hervorming, de investituurstrijd en de zogenoemde Renaissance van de twaalfde eeuw. In het kader van de cursus wordt er een bezoek gebracht aan de bijzondere collectie van de UB op de Uithof, waarbij enkele manuscripten worden bekeken.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Literatuur
wordt nader bekend gemaakt
Reader
wordt nader bekend gemaakt
Werkboek
wordt nader bekend gemaakt
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Het lezen van alle literatuur; een overzicht en samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen, termen en ideeen, en het overdenken en kritisch benaderen hiervan; een actieve opstelling tijdens de colleges onder andere blijkend uit het stellen van vragen en het meedenken over problemen.

Bijdrage aan groepswerk
n.v.t.

Werkcollege

Toetsen
Opdracht
Weging30
Minimum cijfer-

Tentamen
Weging70
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English