SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE1V13009
GE1V13009
Introductiecursus eigentijdse geschiedenis (1914-heden)
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE1V13009
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
ContactpersoonC.H.C Harinck
E-mailc.h.c.harinck@uu.nl
Docenten
Docent
E.C. Braat
Overige cursussen docent
Docent
L.A. Grundmann
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
C.H.C Harinck
Overige cursussen docent
Docent
C.H.C Harinck
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 03-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingAlleen toegankelijk voor studenten TCS en LAS.
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het bijbrengen van overzicht en inzicht over de periode 1914-heden; het vergroten van de schrijfvaardigheid; analyse van een historisch debat alsmede participatie hierin; kritische interpretatie van de historiografie; het gefundeerd innemen van een eigen standpunt; analyse van primaire bronnen; enige kennis van theorie.
Inhoud
Let op:
Deze cursus is alleen bestemd voor TCS studenten en LAS studenten. Ben je geschiedenisstudent of volg je de minor Geschiedenis? Dan dien je de cursus Eigentijdse geschiedenis (met cursuscode GE1V12001) in blok 2 te volgen.
 
De cursus biedt een overzicht van de geschiedenis na 1914 tot heden. Tevens wordt ingegaan op enkele historiografische problemenGeografisch uitgangspunt is het Westen, maar de veranderende (machts)relaties met en in de rest van de wereld komen ook aan bod. De beide wereldoorlogen, het Interbellum, de Koude Oorlog en de periode na 1989 worden uitvoerig besproken. Daarnaast leren de studenten om de actualiteit in een historische context te plaatsen.

De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges, die een nauwe samenhang met de stof van de handboeken kennen. Het doel van de hoorcolleges is om de grote lijnen te schetsen en de studenten meer houvast te bieden bij het bestuderen van de stof. De werkcolleges zijn bedoeld om de historiografie gezamenlijk onder de loep te nemen en om primaire bronnen te analyseren. Ook wordt er in de werkcolleges gediscussieerd, om studenten te stimuleren een gefundeerd oordeel over de historiografie te vormen. Daarnaast wordt in deze cursus expliciet aandacht besteed aan het schrijven van een goed gestructureerd en beargumenteerd betoog, aan het vinden en interpreteren van primaire bronnen en aan enige theorievorming.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Geen
Voorkennis kan worden opgedaan met
Geen
Bronnen van zelfstudie
Geen
Verplicht materiaal
Literatuur
Wordt nader bekend gemaakt
Reader
Wordt nader bekend gemaakt
Werkvormen
Responsiecollege

Werkcollege

Toetsen
Opdracht(en)
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis en inzicht; analytische vaardigheden; spreken en schrijven; onafhankelijke interpretatie; bijdrage aan het wetenschappelijke debat; het structureren en beargumenteren van een betoog; het formuleren van een vraagstelling; analyse van primaire bronnen. NB Dit geldt voor alle toetsen.

Deadlines
Wordt nader bekend gemaakt

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

Tentamen
Weging70
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis en inzicht; analytische vaardigheden; spreken en schrijven

Deadlines
Wordt nader bekend gemaakt

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English