SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FI2V19002
FI2V19002
Geschiedenis van de filosofie III: van Kant tot de 20e eeuw
Cursus informatieRooster
CursuscodeFI2V19002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. T. Giesbers
E-mailT.Giesbers@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J.M. van Cauter
Overige cursussen docent
Docent
dr. T. Giesbers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T. Giesbers
Overige cursussen docent
Docent
R.W. Vinkesteijn
Overige cursussen docent
Blok
4  (20-04-2020 t/m 26-06-2020)
Aanvangsblok
4
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus had eerder de code WY2V13019.
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-03-2020 09:00 t/m 31-03-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Kennis van de ontwikkeling van het wijsgerig denken van de behandelde periode. Inzicht in de hoofdlijnen van het denken van de behandelde filosofen. Kennis van bronnen voor historisch-wijsgerig onderzoek, adequaat gebruik daarvan, en rapportage hierover volgens gangbare academische normen. Op vaardighedenniveau wordt bijzondere aandacht besteed aan het kunnen vinden, rapporteren en ontsluiten van bronnen. 
 
 
Inhoud
Deze cursus vormt de afronding van het overzicht over de geschiedenis van de filosofie dat gedurende het eerste jaar wordt gegeven, en behandelt de geschiedenis van de filosofie vanaf Kant (1724–1804). Bijzondere nadruk wordt gelegd op de interactie tussen de filosofie en de andere wetenschappen, en tussen filosofie en bredere culturele stromingen. In de hier behandelde periode probeert de filosofie, met wisselend succes, zich een plaats te veroveren naast de wetenschap. Dit kan resulteren in een algemene reflectie op de rol van de wetenschappen, ofwel in een ontwikkeling van alternatieve visies op de wetenschappen, of in een zich ondergeschikt maken aan de wetenschappen waardoor de rol van de filosofie uitgespeeld lijkt. Daarnaast komt er een traditie op van kritiek op de rede en op de idealen van de Verlichting. Deze kritiek beïnvloedt – bijv. in het werk van Nietzsche – het denken over cultuur en kunst op grote schaal. De wisselende vormen van en interactie tussen de filosofie en andere gebieden zullen het raamwerk voor deze cursus vormen. Tijdens de werkgroepen wordt bijzonder aandacht besteed aan het kunnen lokaliseren, ontsluiten en rapporteren van bronnen: gebruik van bibliotheek en van bibliografische hulpmiddelen voor complexere onderzoeksvragen, ontsluiten van bronnen, en aandacht voor diverse bronnentypes wordt ontwikkeld en getraind.
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Eigen handboek/reader, Digitaal aangeboden
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen van de teksten in de reader en in de secundaire literatuur; beantwoorden van de leesvragen; opdrachten maken.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve particpatie, ook in sub-groepen, tijdens werkcollege; beantwoorden van de leesvragen; . opdrachten (deel thuiswerk, deel tijdens de werkcolleges).

Werkcollege

Toetsen
Deeltoets A
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van de ontwikkeling van het wijsgerig denken van de behandelde periode. Inzicht in de hoofdlijnen van het denken van de behandelde filosofen; kennis van bronnen voor historisch-wijsgerig onderzoek, adequaat gebruik daarvan. Een referaat over een filosoof of een historisch thema (tijdens de werkgroep) is verplicht.
Opdrachten (20%)
Deeltoets (40%)
Eindtoets (40%)

Eindtoets
Weging40
Minimum cijfer-

Paper
Weging20
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Organisatorische vaardigheden

SluitenHelpPrint
Switch to English