SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FI1V19005
FI1V19005
Logica voor filosofen
Cursus informatieRooster
CursuscodeFI1V19005
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. H.L.W. Hendriks
Telefoon+31 30 2537780
E-mailH.L.W.Hendriks@uu.nl
Docenten
Docent
C.R. Caret
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.L.W. Hendriks
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.L.W. Hendriks
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.T.F. Jespersen
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2020 t/m 03-04-2020)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus had eerder de code WY1V13021.
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Twee categorieën staan centraal. (1) Kennen: de plaats van logica binnen de filosofie, de opbouw van formele talen (syntaxis en semantiek), in het bijzonder van de propositielogica en de predicatenlogica. (2) Kunnen: het vertalen van zinnen en redeneringen in formules en redeneerschema's; het werken met formele systemen, zoals het geven van bewijzen in natuurlijke deductie; het construeren van modellen als hulpmiddel voor het aantonen van ongeldigheid. Zowel kennen als kunnen worden stapsgewijs getoetst in de wekelijkse huiswerkopgaven, en als geheel in de deeltoets (propositielogica) en eindtoets (predicatenlogica).
Inhoud
Logica is van oorsprong de theorie van het correcte redeneren. In de moderne logica geven we redeneringen weer op een geïdealiseerde manier, zodat de correctheid aan de vorm te herkennen is. In dit college is de logica onderwerp van studie. De nadruk zal liggen op de modern-klassieke systemen van de propositielogica en de predicatenlogica. We zullen kennismaken met deze formele systemen en ons bezighouden met hun relatie met natuurlijke talen als het Nederlands en het Engels. De precieze definitie en interpretatie van deze logische talen zal bestudeerd worden, waarbij begrippen als welgevormde formules, inductieve definities, bereik, vrije en gebonden variabelen, waarheidstafels, modellen, etc. aan de orde zullen komen. Geldigheid van redeneringen zal op twee manieren worden uitgewerkt: semantisch en syntactisch. Duidelijk zal worden dat een en ander aanleiding geeft tot vragen omtrent correctheid en volledigheid, die, als de tijd dat toelaat, ook beantwoord zullen worden. De filosofische oorsprong, context en vertakkingen van de logica zullen worden toegelicht, en er zal ook worden nagedacht over de vraag wat logica nu eigenlijk is, of het een universeel systeem is, en hoe het zich tot de werkelijkheid verhoudt. Indien de tijd het toelaat zullen we ook kijken naar een alternatieve logica voor de bekende logische constanten, de intuïtionistische logica.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Syllabus
Syllabi Propositielogica en Predicatenlogica. Deze worden via de cursuswebsite beschikbaar gesteld
Aanbevolen materiaal
Boek
L.T.F. Gamut, Logic, Language and Meaning. Volume I: Introduction to Logic, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1991.
Kosten materiaal:35,00
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Het maken van opgaven en het lezen van de betreffende literatuur.

Bijdrage aan groepswerk
Tijdens de werkgroepen wordt actieve deelname verwacht en wordt gemaakt huiswerk besproken.

Werkcollege

Toetsen
Deeltoets
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
De toetsing betreft uiteraard de elders omschreven leerdoelen; hierbij ligt de nadruk op het kunnen. Om te slagen moet men gemiddeld een voldoende halen voor 6 van de 7 wekelijks in te leveren huiswerkopdrachten (30%); de deeltoets over de propositielogica (30%) halverwege het blok; en de eindtoets over de predicatenlogica (40%).

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Academisch denken, werken en handelen: vak- en beroepsspecifiek
Wetenschapsfilosofische context

Eindtoets
Weging40
Minimum cijfer-

Opdracht
Weging30
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English