SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FI1V19004
FI1V19004
Geschiedenis van de filosofie II: van Augustinus tot Hume
Cursus informatieRooster
CursuscodeFI1V19004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. J.M. van Cauter
E-mailJ.M.vanCauter@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. J.M. van Cauter
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.S.A. van Houte
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus had eerder de code WY1V13018 Geschiedenis van de wijsbegeerte II.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Overzicht over de ontwikkeling van de filosofie in het tijdperk van de late Oudheid/Middeleeuwen tot en met de vroegmoderne periode. Lezen en analyseren van moeilijke filosofische teksten; filosofische posities in hun context plaatsen en kritisch bediscussiëren; zoeken en verantwoorden van bronnen en literatuur.
Inhoud
Dit college biedt een filosofiehistorisch overzicht over de ontwikkeling van het wijsgerige denken vanaf Augustinus tot en met Hume. Dit tijdperk is gekenmerkt door een aantal grootschalige veranderingen in de wereld van de ideeën: de overgang van de Oudheid naar de Middeleeuwen; de vernieuwingen tijdens de Renaissance; de zogenaamde ‘wetenschappelijke revolutie’; het begin van de verlichting. Al deze veranderingsprocessen staan in relatie met de ontwikkeling van de filosofie, en met de vraag hoe filosofie invloed heeft op, of wordt beïnvloed door, ideeën in onder meer religie, politiek, wetenschap. In deze cursus worden de teksten en ideeën van grote denkers zoals Augustinus, Thomas van Aquino, Hobbes, Descartes, Spinoza en Hume behandeld en in hun context geplaatst.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan het bestuderen van  een aantal primaire wijsgerige teksten; met name wordt een klassiek werk in zijn geheel gelezen en in de werkgroepsbijeenkomsten besproken: De Meditationes van Descartes
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Dagcollege.

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen van de teksten in de reader en van de te lezen primaire literatuur, voorbereiden van de bijbehorende leesvragen.

Bijdrage aan groepswerk
Werkcollege: deelname aan bespreking, presenteren van eigen antwoorden op de leesvragen

Werkcollege

Toetsen
Deeltoets
Weging30
Minimum cijfer-

Deadlines
Op Blackboard komt een rooster met alle data. Deadlines zijn strikt: een te laat ingeleverd werkstuk wordt niet nagekeken.

Eindtoets
Weging50
Minimum cijfer-

Referaat
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis en de ontwikkeling van het wijsgerig denken van de behandelde periode. Inzicht in de hoofdlijnen van het denken van de behandelde filosofen. Vaardigheden in het kunnen bestuderen van complexte filosofische teksten, kennis van bronnen voor historisch-wijsgerig onderzoek, adequaat gebruik daarvan, en rapportage hierover volgens gangbare academische normen.

Deadlines
Op Blackboard komt een rooster met alle data. Deadlines zijn strikt: een te laat ingeleverd werkstuk wordt niet nagekeken.

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren

SluitenHelpPrint
Switch to English