SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FI1V19003
FI1V19003
Filosofie van de geest
Cursus informatieRooster
CursuscodeFI1V19003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. M. Lievers
Telefoon+31 30 2537969
E-mailLieve101@uu.nl
Docenten
Docent
R. Boddy
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.T.F. Jespersen
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Lievers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Lievers
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus had eerder de code WY1V13016.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Inzicht en kennis van de voornaamste filosofische posities ten aanzien van het lichaam-geest vraagstuk en andere problemen in de filosofie van de geest.
 
Inhoud
Na een korte inleiding in het dualisme, het materialisme en het behaviorisme is de cursus gewijd aan de dominante stroming op het gebied van de filosofie van de cognitiewetenschappen, namelijk het functionalisme. Na klassiek functionalisme worden recentere ontwikkelingen als de computationeel-representatieve theorie van het denken en het biofunctionalisme besproken, gevolgd door rivaliserende theorieën als het instrumentalisme en eliminativisme.  Ook wordt stil gestaan bij problemen voor het functionalisme, zoals qualia, bewustzijn, en mentale oorzaken. Indien er voldoende tijd is wordt er ook stil gestaan bij de waarneming.
In de begeleidende  werkgroepen worden teksten uit het boek van Lycan en Prinz besproken.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
geen
Verplicht materiaal
Boek
Mind and Cognition: An Anthology, 3rd EditionWilliam G. Lycan (Editor), Jesse J. Prinz (Editor)ISBN: 978-1-4051-5785-8Paperback
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten moeten zich voor werkgroepen voorbereiden door studie van de te bespreken literatuur en opdrachten, inclusief schriftelijk voorbereide vragen over de relevante teksten. Bij onvoldoende participatie verliest de student het recht op herkansing.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve participatie, zeker tijdens het werkcollege.

Werkcollege

Toetsen
Essay
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kennis en begrip van actuele filosofische kwesties met betrekking tot filosofie van de geest; het vermogen systematische posities tegenover elkaar te stellen en te analyseren; het vermogen, in een kort paper, een filosofische stelling in te nemen en te verdedigen met argumenten. Goed voorbereide aanwezigheid bij de werkgroepsbijeenkomsten is verplicht.

Deadlines
Voor het schriftelijk tentamen dient een voldoende te worden gehaald. Bij een onvoldoende resultaat dient het tentamen te worden overgemaakt.

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Gestructureerd beoordelen van activiteiten en prestaties (van anderen en van zichzelf)
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken

Tentamen
Weging50
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English