SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FI1V19002
FI1V19002
Geschiedenis van de filosofie I: van Thales tot Plotinus
Cursus informatieRooster
CursuscodeFI1V19002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. M.S.A. van Houte
Telefoon+31 30 2537974
E-mailM.S.A.vanHoute@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J.M. van Cauter
Overige cursussen docent
Docent
A. Čelkytė
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.S.A. van Houte
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.S.A. van Houte
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.M. van Ophuijsen
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2019 t/m 01-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus had eerder de code WY1V13017 Geschiedenis van de wijsbegeerte I.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus heeft de student kennis van de hoofdlijnen van de geschiedenis van de wijsbegeerte van de Oudheid - onmisbare kennis, eigenlijk, gezien de enorme invloed van deze ideeën op de filosofie en cultuur van de westerse wereld. Tevens is de student in staat om filosofische teksten uit de oudheid (in vertaling) te lezen, de gedachtegang in die teksten te volgen, en hierover zelfstandig, kritisch, na te denken. Verder is de student op de hoogte van de verschillende benaderingen om de antieke filosofie te bestuderen, en van de beperkingen van zulk onderzoek .
 
 
Inhoud
De student krijgt een compleet historisch overzicht op hoofdlijnen, vanaf het ontstaan van de filosofie rond 600 v. C. bij Thales en andere Ionische ‘natuurfilosofen’ tot aan de Grieks-Romeinse filosofie van de late oudheid (de vroeg-christelijke filosofie wordt in de vervolgcursus Geschiedenis van de wijsbegeerte II samen met de middeleeuwse wijsbegeerte behandeld). Vanzelfsprekend krijgen grote en zeer invloedrijke denkers zoals Plato en Aristoteles veel aandacht. Bij elke periode en denkrichting komt de filosofie in haar volle breedte aan de orde: natuurfilosofie, ontologie en metafysica, kennisleer, logica en semantiek, ethiek en politieke filosofie, vrije wil en determinisme.  
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Reader
Reader Geschiedenis I
Kosten materiaal:15,00
Dictaat
Handboek Geschiedenis I
Kosten materiaal:15,00
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Dagcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor ieder hoorcollege moeten de in het weekrooster aangegeven pagina’s uit het handboek worden voorbereid. In de week na de tussentoets wordt deze besproken bij het hoorcollege.

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor iedere bijeenkomst moet de in het weekrooster aangegeven tekst uit de reader worden voorbereid. De schriftelijke opdrachten worden bij het werkcollege besproken en van commentaar voorzien.

Toetsen
Deeltoets
Weging35
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van de hoofdlijnen van de geschiedenis van de wijsbegeerte van de Oudheid. Inzicht in de filosofische problemen die in deze periode aan de orde waren. Vaardigheid in het lezen en interpreteren van filosofische teksten. Vaardigheid in het schrijven van filosofische teksten.

Deadlines
Voor schriftelijke opdrachten: zie de Blackboardomgeving van de cursus. Onderdelen worden aan het begin van de cursus bekend gemaakt.

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken

Eindtoets
Weging45
Minimum cijfer-

Opdracht(en) 1
Weging10
Minimum cijfer-

Opdracht(en) 2
Weging10
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English