SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FI1V19001
FI1V19001
Inleiding ethiek
Cursus informatieRooster
CursuscodeFI1V19001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. N. van Steenbergen
E-mailn.vansteenbergen@uu.nl
Docenten
Docent
drs. C.J. Kessler
Overige cursussen docent
Docent
N.J.G. Kloosterboer, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. N. van Steenbergen
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2019 t/m 01-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus had eerder de code WY1V13002 Wijsgerige ethiek.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten hebben aan het eind van de cursus een overzicht van en inzicht in de belangrijkste ethische begrippen en klassen van ethische theorieën. Zij hebben oog gekregen voor de relevantie van ethische theorie voor de oplossing van normatieve vraagstukken. Tijdens de cursus worden zeker ook de persoonlijke morele overtuigingen ter discussie gesteld. Getoetst wordt de opgedane kennis van ethische theorieën en begrippen, en het schrijven van verschillende soorten teksten.
Inhoud
Wat is moreel te verantwoorden als het om omstreden gebieden van het menselijk handelen gaat? Zijn er bepaalde handelingen die voor iedereen verplicht zijn of is moraal afhankelijk van tradities en persoonlijke overtuigingen? Dat zijn vragen waar de ethiek mee bezig is. Deze cursus biedt een inleiding in de wijsgerige ethiek. Aan de orde zullen komen: 1. Centrale begrippen van de ethiek 2. Belangrijke meta-ethische en normatief-ethische theorieën en 3. Modellen van ethisch redeneren. De cursus wil ook laten zien dat de oude ethische tradities voor de actuele discussies een belangrijke bijdrage kunnen leveren.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Teksten
De voorgeschreven literatuur wordt aan het begin van het blok beschikbaar gemaakt via Blackboard
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten moeten de opgegeven literatuur bestuderen en de opdrachten uitvoeren.

Bijdrage aan groepswerk
n.v.t.

Werkcollege

Toetsen
Deeltoets A
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Analyse van de argumentatiestructuur van een tekst, schrijfvaardigheid

Deeltoets B
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van de literatuur, zelfstandig kunnen argumenteren, schrijfvaardigheid

Eindtoets
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Inzicht in de literatuur, kennis van de collegestof.

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Ethisch perspectief

SluitenHelpPrint
Switch to English