SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-BA10117
FA-BA10117
Inleiding Farmacie
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-BA10117
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. K.A. Slot
E-mailk.slot@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. K.A. Slot
Overige cursussen docent
Blok
1.1  (02-09-2019 t/m 04-10-2019)
Aanvangsblok
1.1
TimeslotABCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na afronding van deze cursus is de student in staat om:
 1. de anatomie en fysiologie van de maag en maagzuursecretie te benoemen en te duiden;
 2. de regulatie van de maagzuursecretie en de farmacologische beïnvloeding ervan te beschrijven en uit te leggen;
 3. de maagaandoeningen refluxziekte en peptische ulcera te duiden en de farmacotherapeutische behandeling te schetsen;
 4. zuur-base evenwichten kwalitatief en kwantitatief te beschrijven
In het kader van oriëntatie op de opleiding en de beroepspraktijk:
 1. in enkele werkvormen die gebruikt worden in de bachelor farmacie geparticipeerd te hebben, en de kenmerkende aspecten daarvan uit te leggen;
 2. te identificeren wat van hem/haar verwacht wordt tijdens onderwijsmomenten (voorbereiding, deelname, diepgang);
 3. aan te duiden welke verschillende opleidingen/werkplekken/functies iemand kan verwerven na een bachelor farmacie.
In het kader van de leerlijn academische vaardigheden en professioneel gedrag:
 1. (deel)vaardigheden toe te passen die de leer- lees-, en informatievaardigheid versterken, waardoor het zelfsturend leren en het levenslang leren worden bevorderd;
 2. te reflecteren op de eigen studiemethode;
 3. een studiemethode te kiezen, passend bij de leertaak;
 4. doelen en prioriteiten te bepalen ten aanzien van het studeren en benodigde acties, tijd en middelen aan te geven om deze doelen te verwezenlijken;
 5. het verkrijgen van goede omgangsvormen met mensen met een verschillende achtergrond, het accepteren en het waarderen van verschillende achtergronden en culturen van mensen;
 6. de basisbegrippen van statistiek (gemiddelde spreiding) en rekenen (significante cijfers) juist toe te passen;
 7. basale labvaardigheden juist en veilig uit te voeren;
 8. een goed leesbare en begrijpelijke beargumentatie geven; kent de basale grammaticale regels en beschikt over een voldoende grote woordenschat;
 9. een gesprek zowel vooraf als tijdens het gesprek te structureren en de gesprekspartner(s) daarbij te betrekken.
Inhoud
In deze cursus komen de volgende onderwerpen en thema’s aan bod:
• fysiologie en anatomie van de maag;
• maagzuursecretie en de farmacologische beïnvloeding ervan;
• refluxziekte, ulcus ventriculi, ulcus duodeni en de behandelingen ervan;
• zuur-base evenwichten;
• In het onderdeel academische vaardigheden en professioneel gedrag: communicatie, studievaardigheden, labvaardigheden, rekenvaardigheden (rekentoets) en taalvaardigheden (taaltoets).
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Groepsonderwijs

Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Schriftelijk tentamen (80%): zowel open als gesloten/MC vragen*
Project communicatie (20%)
formatief: participatie; veiligheidstoets; practicumverslag; rekentoets (BA100)

SluitenHelpPrint
Switch to English