SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DM-OZS
DM-OZS
Onderzoekstage
Cursus informatie
CursuscodeDM-OZS
Studiepunten (EC)18 - 33
Cursusdoelen
  • Het verwerven van inzicht in de wijze waarop problemen in een onderzoek context op een wetenschappelijke manier worden opgelost.
  • Het leren formuleren van een toetsbare onderzoekshypothese.
  • Het ontwikkelen van zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid door middel van (een eigen) onderzoek en het leren van projectmatig werken.
  •  Het leren van samenwerken met personen in een groep.
  • Het opdoen van vaardigheden om zelfstandig experimentele data te verwerven en op een statistisch verantwoorde wijze te verwerken en interpreteren.
  • Ervaren hoe een onderzoeksvraag wordt omgezet in een praktisch onderzoeksvoorstel.
  • Leren zelfstandig wetenschappelijke literatuur te gebruiken die relevant is voor een specifiek onderzoeksprobleem.
  • Leren wat het betekent een onderzoeksplan praktisch uit te voeren.
  • Leren hoe eigen resultaten en die van anderen dienen te worden geĂ«valueerd.
  • Ervaring opdoen met de wijze waarop wetenschappelijke resultaten mondeling en schriftelijk, in het Engels, gerapporteerd moeten worden, op een zodanige manier dat recht gedaan wordt aan de gangbare kwaliteitseisen.
De afstudeereisen van dit master onderdeel zijn te vinden op Blackboard, in de module Master Algemeen > Toetsing in de master.  
Inhoud
Voor de onderzoekstage kan een keuze gemaakt worden uit  onderwerpen die passen binnen de onderzoeksprogramma’s van de faculteit, aangeboden via blackboard of in onderling overleg met een medewerker van de faculteit overeengekomen. Onderwerpen hebben dus een veterinair of biomedisch karakter, of betreffen de veterinaire volksgezondheid.
Een onderzoekstage kan binnen ieder Departement van de faculteit Diergeneeskunde plaats vinden, maar, onder supervisie van een facultaire medewerker ook bij departementen van de faculteiten Geneeskunde, Biologie en Farmacie van de Utrechtse Universiteit en andere universiteiten (LUW), evenals bij onderzoek instituten, industrielaboratoria, ambtelijke instellingen op veterinair gebied en gezondheidsdiensten, in binnen- en buitenland.

Meer informatie over de onderzoeksstage zoals het indienen en laten goedkeuren van een projectvoorstel en de volledige studiewijzer zijn te vinden in de module onderzoeksstage op Blackboard.

Tijdens de stage wordt een (bescheiden) onderzoeksplan uitgevoerd, dat voor aanvang is getoetst aan de criteria van wetenschappelijkheid, haalbaarheid en creativiteit. Wetenschappelijke resultaten worden mondeling en schriftelijk gerapporteerd en beoordeeld door de supervisor (voorbereiding, praktisch werk, verslaglegging, presentatie) en een 2e beoordelaar (verslag).
SluitenHelpPrint
Switch to English