SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DM-OZS
DM-OZS
Onderzoekstage
Cursus informatie
CursuscodeDM-OZS
Studiepunten (ECTS)18 - 33
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeOnderzoeksproject
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; School Diergeneeskunde; M opleiding Diergeneeskunde;
Contactpersoondr. V.P.M.G. Rutten
Telefoon+31 30 2532433
E-mailv.rutten@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. V.P.M.G. Rutten
Overige cursussen docent
Docent
dr. V.P.M.G. Rutten
Overige cursussen docent
Docent
P.L.A.M. Vos
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (01-09-2019 t/m 31-08-2021)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Geen timeslot van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-09-2019 t/m 31-08-2020
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
 • Het verwerven van inzicht in de wijze waarop problemen in een onderzoek context op een wetenschappelijke manier worden opgelost.
 • Het leren formuleren van een toetsbare onderzoekshypothese.
 • Het ontwikkelen van zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid door middel van (een eigen) onderzoek en het leren van projectmatig werken.
 •  Het leren van samenwerken met personen in een groep.
 • Het opdoen van vaardigheden om zelfstandig experimentele data te verwerven en op een statistisch verantwoorde wijze te verwerken en interpreteren.
 • Ervaren hoe een onderzoeksvraag wordt omgezet in een praktisch onderzoeksvoorstel.
 • Leren zelfstandig wetenschappelijke literatuur te gebruiken die relevant is voor een specifiek onderzoeksprobleem.
 • Leren wat het betekent een onderzoeksplan praktisch uit te voeren.
 • Leren hoe eigen resultaten en die van anderen dienen te worden geëvalueerd.
 • Ervaring opdoen met de wijze waarop wetenschappelijke resultaten mondeling en schriftelijk, in het Engels, gerapporteerd moeten worden, op een zodanige manier dat recht gedaan wordt aan de gangbare kwaliteitseisen.
De afstudeereisen van dit master onderdeel zijn te vinden op Blackboard, in de module Master Algemeen > Toetsing in de master.  
Inhoud
Voor de onderzoekstage kan een keuze gemaakt worden uit  onderwerpen die passen binnen de onderzoeksprogramma’s van de faculteit, aangeboden via blackboard of in onderling overleg met een medewerker van de faculteit overeengekomen. Onderwerpen hebben dus een veterinair of biomedisch karakter, of betreffen de veterinaire volksgezondheid.
Een onderzoekstage kan binnen ieder Departement van de faculteit Diergeneeskunde plaats vinden, maar, onder supervisie van een facultaire medewerker ook bij departementen van de faculteiten Geneeskunde, Biologie en Farmacie van de Utrechtse Universiteit en andere universiteiten (LUW), evenals bij onderzoek instituten, industrielaboratoria, ambtelijke instellingen op veterinair gebied en gezondheidsdiensten, in binnen- en buitenland.

Meer informatie over de onderzoeksstage zoals het indienen en laten goedkeuren van een projectvoorstel en de volledige studiewijzer zijn te vinden in de module onderzoeksstage op Blackboard.

Tijdens de stage wordt een (bescheiden) onderzoeksplan uitgevoerd, dat voor aanvang is getoetst aan de criteria van wetenschappelijkheid, haalbaarheid en creativiteit. Wetenschappelijke resultaten worden mondeling en schriftelijk gerapporteerd en beoordeeld door de supervisor (voorbereiding, praktisch werk, verslaglegging, presentatie) en een 2e beoordelaar (verslag).
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Bachelor afgerond
 • Toelatingsbeschikking voor de master toegekend
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Onderzoek

Algemeen
Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de onderzoeksgroep, waarvan je voor de duur van je stage deel uit maakt.

Referaat

Algemeen
Aan het eind van de Onderzoekstage schrijf je een Engelstalig onderzoeksverslag, je Master Thesis en geef je een mondelinge presentatie van het onderzoek, eveneens in het Engels. Dit geschiedt in nauwe samenwerking met je supervisor/begeleider. Hierdoor leer je om te gaan met opbouwende kritiek op de opzet van het onderzoek en op interpretatie en verwoording van de resultaten.

schrijven onderzoeksvoorstel

Algemeen
Het stage onderwerp moet passen binnen de onderzoeksprogramma’s van de faculteit en dus is het van belang dat je je in eerste instantie ook (globaal) op de hoogte stelt van de onderwerpen, waar de verschillende onderzoekers van de Faculteit aan werken.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat je zelf een onderwerp bedenkt of ontwerpt buiten de onderzoeksprogramma’s Dit laat onverlet, dat wordt verwacht dat je een actieve bijdrage levert aan het schrijven van een concreet Engelstalig onderzoeks

Toetsen
Praktijk
Weging40
Minimum cijfer1

Presentatie
Weging20
Minimum cijfer1

Masterscriptie
Weging40
Minimum cijfer5,5

Praktijk +5 weken
Weging40
Minimum cijfer1

Praktijk +10 weken
Weging40
Minimum cijfer1

SluitenHelpPrint
Switch to English