SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB3-L-WDH
DB3-L-WDH
Lijn Wetenschappelijk Denken en Handelen jaar 3
Cursus informatie
CursuscodeDB3-L-WDH
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoonprof. dr. W. Stoorvogel
E-mailW.Stoorvogel@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. W. Back
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.J. Bok
Overige cursussen docent
Docent
H. Brommer
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.J. Corbee
Overige cursussen docent
Docent
dr. G. Doekes
Overige cursussen docent
Blok
1-4  (02-09-2019 t/m 14-08-2020)
Aanvangsblok
1
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 09:00 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
In het 3e jaar van de Bachelor wordt een Bachelor Thesis geschreven in het Engels. Wetenschappelijke vorming staat hierbij opnieuw centraal: systematisch zoeken en selecteren van  relevante literatuur, kritisch lezen en interpreteren (methodologie en ‘Evidence Based   (biomedical/veterinary) Medicine’), verwerken en systematisch opschrijven van wetenschappelijke informatie. Het onderwerp van de BA Thesis dient bij voorkeur veterinair en/of biomedisch van aard te zijn. 
De belangrijkste leerdoelen:
  • De student leert kritisch te zoeken, selecteren, analyseren en verwerken van relevante informatie uit de wetenschappelijke literatuur.
  • De student leert de basisprincipes van wetenschappelijke methodiek, waaronder het beoordelen en analyseren van kwantitatieve informatie, en waar nodig statistiek toe te passen.
  • De student leert een wetenschappelijke verhandeling te schrijven, met eigen verantwoordelijkheid voor het schrijfproces. De student leert om wetenschappelijk en zorgvuldig te formuleren in de Engelse taal.
De student verdiept zich door middel van het thesisonderwerp in één van de veterinaire en/of biomedische relevante onderzoeksvelden.
Inhoud
Plaats van het blok in het curriculum:
De bachelor thesis wordt geschreven in jaar 3, periode 3, in aansluiting op DB1-L-WDH, DB2-L-WDH, en de academische vaardigheden die de student in de Bachelor heeft opgedaan in het blokonderwijs. De student kan kiezen om gedurende de gehele derde periode (10 weken) aan de thesis te werken of om de thesis binnen 5 weken te schrijven (gedurende de eerste of tweede helft van de derde periode). Indien van toepassing kan de student zich door middel van de Thesis voorbereiden op de Master onderzoeksstage, maar een koppeling tussen Thesis en onderzoeksstage is geenszins vanzelfsprekend.

Korte omschrijving van het blok en uitgangspunten:
In dit blok moet de student individueel een bachelor thesis (scriptie) schrijven. De inhoud en indeling van de thesis is vergelijkbaar met die van een review uit een wetenschappelijk tijdschrift. Het onderwerp van het werkstuk dient veterinair of biomedisch van aard te zijn. De Thesis wordt geschreven in de Engelse, wetenschappelijke taal op een niveau dat verwacht mag worden van een student aan het eind van de Bachelor fase (BA eindtermen niveau 3). De inhoud moet verdiepend zijn en worden uitgewerkt aan de hand van een duidelijk geformuleerde (vraag)stelling.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Voorkennis
De thesis borduurt voort op DB1-L-WDH en DB2-L-WDH.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
A Student handbook for Writing in Biology", Karin Kinsely (bucknell University, USA; 2013, 4th edition
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Thesis
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
De thesisbegeleider beoordeelt de thesis op het leer- en schrijfproces, en op de inhoud volgens de beoordelingscriteria in Formulier A. Een 2e docent beoordeelt de inhoud van de thesis op basis van de beoordelings-criteria in Formulier B. Formulier A (60%) en formulier B (40%) bepalen samen de summatieve eindbeoordeling.
Formulier C is een verplichte formatieve beoordeling PO, en bestemd voor het PO portfolio.

SluitenHelpPrint
Switch to English