SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB3-L-PPO
DB3-L-PPO
Lijn persoonlijke en professionele ontwikkeling jaar 3
Cursus informatie
CursuscodeDB3-L-PPO
Studiepunten (ECTS)1
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoondr. N.J.J.M. Mastenbroek
E-mailn.j.j.m.mastenbroek@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. G. Koop
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. N.J.J.M. Mastenbroek
Overige cursussen docent
Docent
dr. N.J.J.M. Mastenbroek
Overige cursussen docent
Docent
M.I. de Nijs
Overige cursussen docent
Docent
A. Polderman- van Hengel
Overige cursussen docent
Blok
1-4  (02-09-2019 t/m 14-08-2020)
Aanvangsblok
1
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 09:00 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Het uiteindelijke doel van het onderwijs persoonlijke en professionele ontwikkeling is:
  1. de ontwikkeling van de student tot een diergeneeskundige professional die competent is op de 7 competentiedomeinen van het diergeneeskundig competentieprofiel.
  2. die in staat is de kwaliteit van het eigen professionele handelen kritisch te beschouwen, en gericht is op de voortdurende verbetering       van dit handelen en het inzichtelijk maken van zijn ontwikkeling.
  3. en wiens handelen in overeenstemming is met de normen en waarden voor de beroepsuitoefening zoals deze zijn vastgelegd in de ’Code voor de Dierenarts, maart 2010’.
Inhoud
De leerlijn persoonlijke en professionele ontwikkeling voorziet in onderwijs dat gericht is op de ontwikkeling binnen de volgende competentiedomeinen: Communicatie, Samenwerken, Persoonlijke Ontwikkeling, Plannen en Organiseren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de oriëntatie op studie en beroep.

In jaar 1 wordt een begin gemaakt met het ontwikkelen van de professionele identiteit. Wat voor dierenarts wil je worden? Wat zijn je sterke punten, waar ben je minder goed in? Hoe zien anderen jou? Aandacht is er tevens voor het zelfsturend leren d.m.v. het aanleggen van een persoonlijk portfolio, en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Daarnaast wordt in kleine groepen geoefend met actief luisteren, vragen stellen, non-verbale communicatie, presenteren, het geven van positieve feedback en confronteren.

In jaar 2 en 3 wordt dit voortgezet en uitgebreid en is er meer aandacht voor reflectie, zelfsturend leren en
communicatie in de professionele setting.

Portfolio
De student legt een portfolio aan dat in de loop van het jaar gevuld wordt met zelfstudieopdrachten, verwerkingsopdrachten en reflectie-opdrachten. Dit is een groeidocument dat gedurende de hele bachelor gebruikt wordt om de ontwikkeling te documenteren.
 
Tutoraat
De student krijgt in de bachelor een tutor toegewezen die, in de meeste gevallen, de student zal begeleiden in zijn professionele ontwikkeling tot het einde van de studie. Dit doet hij of zij door minimaal twee keer per jaar een tutorgesprek met de student te voeren. Als basis voor deze gesprekken dient de inhoud van het portfolio van de student. De tutor geeft een beoordelingsadvies m.b.t. de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de student.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Basiscollege

Practicum consultvoering

Werkcollege

Toetsen
Portfolio
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
- Portfolio
- Persoonlijk ontwikkelplan
- Tutorgesprekverslag
- Professioneel gedrag

Deadlines
Het portfolio moet één week voor het tutorgesprek ingeleverd worden.
Het gespreksverslag van het tutorgespreek moet één week na het tutorgesprek ingeleverd worden.

SluitenHelpPrint
Switch to English