SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB3-L-DDS
DB3-L-DDS
Lijn Dier, Dierenarts en Samenleving jaar 3
Cursus informatie
CursuscodeDB3-L-DDS
Studiepunten (ECTS)3,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoondr. F.L.B. Meijboom
Telefoon2033
E-mailF.L.B.Meijboom@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
dr. B.R. Berends
Overige cursussen docent
Docent
mr. ing. I.E. Boissevain
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.A. Koolmees
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.J.A. Lipman
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.L.B. Meijboom
Overige cursussen docent
Blok
1-4  (02-09-2019 t/m 14-08-2020)
Aanvangsblok
1
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 09:00 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
In de leerlijn "Dier, Dierenarts & Samenleving" (DDS) ontwikkelt de student kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de maatschappelijk aspecten van de diergeneeskunde. Het doel is om gedurende het derde jaar de studenten in staat te stellen om: 
  • theoretische kennis uit te bouwen en vaardigheden zelfstandig toe te passen op het terrein van ethiek, recht en milieukunde;
  • te kunnen omgaan met de ethische, wettelijke en milieukundige aspecten van complexere maatschappelijke vraagstukken zoals proefdiergebruik, duurzame dierhouderij en de verhouding tot beleid;
  • zelfstandig de aspecten recht, ethiek en in milieukunde te verwerken tot onderbouwde en concrete adviezen of afwegingen bij veterinair relevante thema’s.
Inhoud
In de leerlijn “Dier, Dierenarts & Samenleving” staat de rol van de dierenarts in de samenleving centraal. Als professional speelt de dierenarts een bijzondere rol in de maatschappij. Die wordt duidelijk in specifieke wettelijke en morele rechten en plichten, maatschappelijke verwachtingen en functies, en visie op de relatie tussen mens, dier en milieu.

In DDS3 staan we stil bij de interactie van ethiek, recht en milieukunde voor complexere thema’s die belangrijk zijn voor de dierenarts. Dit jaar behandelt eerst maatschappelijke vragen die verbonden zijn met duurzame dierhouderij. Het gaat daarbij, onder andere, om discussies over het verantwoord omgaan met dieren, de toekomst van de veehouderij, maar ook de wat duurzaamheid betekent in de context van gezelschapsdieren. Dit vraagt niet alleen kennis van de afzonderlijke vakgebieden wetgeving, milieukunde en ethiek, maar om een geïntegreerde benadering, waarbij kennis van eerdere jaren nodig is. In het tweede deel van het jaar staat de professionele verantwoordelijkheid centraal: als dierenarts heb je een speciale (wettelijk beschermde) posities in de samenleving. Die positie en recht komt ook met verplichtingen en verwachtingen. In het onderwijs staan we stil bij de veterinaire beroepsethiek en het tuchtrecht? Tot slot, behandelen we de rol van de diergeneeskunde in het beleid. Daarbij gaat het zowel om beleid binnen de beroepsgroep als ook bij de overheid. In een afsluitende opdracht word je gevraagd om je kennis uit dit jaar en voorgaande jaren samen te brengen door een advies te schrijven over een concrete casus. 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Voorkennis
kennis en vaardigheden uit de Leerlijn DDS jaar 2
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Sandoe, P, 2008, Ethcs of Animal use
Internet pagina's
Literatuur op Blackboard
Werkvormen
Basiscollege

Toetsen
Managementopdracht
Weging25
Minimum cijfer5,5

WCO
Weging75
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English