SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB3-B-VV
DB3-B-VV
Blok Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid
Cursus informatie
CursuscodeDB3-B-VV
Studiepunten (ECTS)6
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoondr. B.R. Berends
Telefoon+31 30 2533393
E-mailb.r.berends@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
S. Bannier-Strik
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B.R. Berends
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.R. Berends
Overige cursussen docent
Docent
S.A. Burt
Overige cursussen docent
Docent
Y. de Geus
Overige cursussen docent
Blok
2.W11-15  (11-11-2019 t/m 15-12-2019)
Aanvangsblok
2.W11-15
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 09:00 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
In het blok Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid zullen studenten kennis en inzicht verkrijgen in de risicofactoren voor de gezondheid van de mens met betrekking tot dieren en dierlijke producten.
De student kan van alle stappen in de productieketen van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong aangeven wat de rol van de dierenarts hierin is, en beredeneren wat het effect van zijn handelen is op de volksgezondheid.
Inhoud
​De student leert de grondbeginselen van procescontrole binnen een gegarandeerd veilige voedselproductieketen en de rol van de dierenarts daarbij. Microbiële en niet- microbiële kringlopen die van invloed zijn op het trias mens - dier - milieu worden behandeld. Voor zover relevant wordt ook aandacht besteed aan zoönosen bij gezelschapsdieren en dierhouderijsystemen, die niet primair als productiesystemen worden gerund. Dierwelzijnsaspecten en volksgezondheidsaspecten in hun maatschappelijke context worden behandeld. Tenslotte wordt aandacht gegeven aan be- en verwerkingstechnieken van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong met betrekking tot voedselveiligheid (hygiëne, preservatie, bewaring etc.).

Op deze wijze wordt een basis gelegd voor een groot aantal eindtermen in het curriculum diergeneeskunde.

Onderwijsvorm en toetsing
Er zijn hoorcolleges, werkcolleges en practica (allen verplicht)
De beoordeling van blok 21 zal verschillende onderdelen omvatten:- Een tussentoets; een voldoende voor het practicum- een voldoende voor de WCO en een voldoende voor het schriftelijk tentamen. De op blackboard staande proeftentamens dienen t om de student inzicht te geven in de verworven kennis/inzicht in de materie en tegelijkertijd om beter te kunnen profiteren van het aangeboden onderwijs en om de docenten te bevragen tijdens de wercolleges  van blok 21.. De eindtoets zal ingaan op kennis en inzicht en bestaan uit een gedeelte ja/nee, juist/onjuist stelling vragen en korte essayvragen.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Inleiding tot de levensmiddelenhygiene, Lipman & Ruiter
Boek
Voedsel en voeding: zin en onzin, Walstra en Van Boekel
Boek
Handboek food safety and quality assurance
Boek
Zoonosen als gezondheidsrisico: kennismaking tussen artsen en dierenartsen, Van Wijck
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

WCO

Werkcollege

Toetsen
Deelname Practicum
Weging20
Minimum cijfer5,5

WCO
Weging0
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen
Weging80
Minimum cijfer5,5

Formatieve toets
Weging0
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English