SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB3-B-VP
DB3-B-VP
Blok Voortplanting
Cursus informatie
CursuscodeDB3-B-VP
Studiepunten (ECTS)8,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoondr. J. de Gier
E-mailJ.deGier@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
C.H.J. Albers-Wolthers
Overige cursussen docent
Docent
L. Benedictus
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.N.T. Dekker
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. de Gier
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. de Gier
Overige cursussen docent
Blok
1.W1-7  (02-09-2019 t/m 20-10-2019)
Aanvangsblok
1.W1-7
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 09:00 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
In het blok “Voortplanting” worden normale en afwijkende aspecten van de reproductie, obstetrie, lactatie en de eerste opvang van de neonaat, diersoortoverschrijdend en geïntegreerd, behandeld. Aan de orde komen afwijkingen, aandoeningen en ingrepen met betrekking tot de ontwikkeling en functie van de reproductieorganen en mammae, vruchtbaarheid, graviditeit, obstetrie, en de post-partum periode die voor de eerstelijns-beroepsuitoefening van de diergeneeskunde van belang zijn.
Inhoud
Het blok begint met een inleidend hoorcollege waarin een globaal overzicht van de positie van voortplanting in de veterinaire beroepsuitoefening gegeven wordt. Het reproductieproces wordt vervolgens in 10 thema’s opgesplitst, waarbij de vergelijking “ziek” en“gezond” telkens centraal zal komen te staan.

Voor beschrijving van “gezonde” aspecten zal de thematische opbouw van het boek ‘Pathways to Pregnancy and Parturition’ (Senger) als ‘rode draad’ gebruikt worden. Daarnaast zullen voor de uitgebreide beschrijving van de bouw van het voortplantingsstelsel de boeken: “Textbook of Veterinary Anatomy (Dyce et al.) en “Textbook of Veterinary Histology” (Dellmann) worden gebruikt. Verdieping in de fysiologie wordt verkregen door gebruik van het boek “Cunningham’s Textbook of Veterinary Physiology” (Klein). Voor het onderdeel cyclus wordt gebruik gemaakt van een E-learningmodule. Ook voor uiergezondheid wordt er gebruik gemaakt van een E-learningmodule.

Deze basale kennis wordt vervolgens gebruikt om de student kennis te laten maken met de meest voorkomende afwijkingen, aandoeningen en ingrepen, zoals beschreven in het rapport “Eindtermen”. Als additioneel studiemateriaal zal hiervoor vooral gebruik gemaakt worden van uitgebreide “readers”. Aan de orde komen ook de meest toegankelijke diagnostische technieken en behandelmethoden die gebruikt kunnen worden om problemen op te lossen of het voortplantingsproces te bevorderen (b.v. de moderne voortplantingstechnieken). Daarnaast wordt tevens aandacht besteed aan de rol van “evidence based medicine”, en aan maatschappelijke, ethische en economische aspecten in de keuze van behandelmethoden. 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Voorkennis
Het onderwijs in blok Voortplanting bouwt voort op 'Van organisme tot weefsel', 'Van Cel tot Weefsel', 'Externe Beïnvloeding van de Cel', en Infectie en Afweer' van het eerste studiejaar
en 'Stofwisseling en endocrinologie', 'Neurologie, zintuigen en anesthesiologie' en 'Adaptatie en welzijn' van het tweede studiejaar.
Tevens wordt teruggegrepen op de inleiding tot de diagnostisch technieken van het lijnonderwijs jaar 2.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Essential Cell Biology, Alberts
Boek
Pathways to pregnancy and parturition, Senger
Boek
Cunningham's textbook of veterinary physiology
Boek
Textbook of Veterinary Anatomy, Dyce, Stack & Wensing
Boek
Dellman's textbook of Veterinary Histology, Eurell & Frappier
Boek
Domestic animal Embryology, Hytell
Boek
Anamnese en lichamelijk onderzoek bij gezelschapsdieren, Rijnberk & De Vries
Boek
Het klinisch onderzoek van paard en landbouwhuisdieren, Kuiper en Van Nieuwstadt
Boek
Pathologic basis of veterinary disease, McGavin & Zachary
Internet pagina's
e-learning module: Veterinaire pathofysiologie en ziekteleer
Internet pagina's
e-learning module: Voortplanting/cyclus
Internet pagina's
e-learning module: zelfstudie uier gezondheid
Werkvormen
Hoorcollege

Partus rund en varken

Practicum

Algemeen
Onderwijs waarvoor (levende) proefdieren of dierlijk materiaal worden ingezet is verplicht onderwijs voor iedere student.

Werkcollege

Algemeen
Bij een aantal werkcolleges (zie studiewijzer), is het niet mogelijk van groep te ruilen, omdat hierbij gezamenlijk aan zelf opgestelde opdrachten gewerkt wordt.

Zelfstudie

Algemeen
In de E-learningmodule (op Blackboard) zijn zelfstudietoetsvragen verwerkt.

Toetsen
Deelname practica
Weging0
Minimum cijfer-

Partus Rund
Weging0
Minimum cijfer-

Partus Varken
Weging0
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De eindtoets gaat over alle studiestof (dus ook de zelfstudies, E-learning modules en de eerder bestudeerde stof van de tussentoets) van dit blok.

Formatieve tussentoets
Weging0
Minimum cijfer-

Beoordeling
formatieve tussentoets op Blackboard m.b.t. de eerste twee thema’s.

SluitenHelpPrint
Switch to English