SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB3-B-OA
DB3-B-OA
Integratie en orgaanoverschrijdende aandoeningen
Cursus informatie
CursuscodeDB3-B-OA
Studiepunten (ECTS)6,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
ContactpersoonM.M.J.M. Zandvliet
E-mailm.zandvliet@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. H.F. Egberink
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.M. Ensink
Overige cursussen docent
Docent
prof. Gehring
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.R. Nijsse
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.A. Padilla de Beer
Overige cursussen docent
Blok
4.W34-40  (20-04-2020 t/m 07-06-2020)
Aanvangsblok
4.W34-40
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 09:00 t/m 24-11-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen

Inhoud
Het ziektekundig onderwijs in de bachelor diergeneeskunde is voor een groot deel orgaan(systeem)gericht gegeven. Echter, van veel aandoeningen is bekend dat er vaak meerdere
orgaansystemen betrokken zijn bij het ziekteproces. Daarom zal in dit blok vooral aandacht worden besteed aan het orgaanoverschrijdende karakter van aandoeningen. Daarnaast komt in dit blok de Heelkunde aan bod.
Het onderwijs in dit blok wordt gegeven aan de hand van een zestal thema’s, te weten Heelkunde, Shock, Tumoren, Systeemziekten, Vaccinologie en antimicrobiële therapiedoelstellingen, en Intoxicaties.
In het thema Heelkunde komen de principes en technieken die ten grondslag liggen aan een succesvolle chirurgische ingreep aan bod. Zo zal binnen dit thema onder andere de basis worden gelegd van het aseptisch werken en van het hechten, maar daarnaast komen ook de chirurgische (buik)anatomie en injectietechnieken aan bod.
Voor de thema’s die betrekking hebben op de orgaanoverschrijdende aandoeningen (Shock, Tumoren, Systeemziekten, Vaccinologie en antimicrobiële therapiedoelstellingen, en Intoxicaties) zal enerzijds worden teruggevallen op al gedoceerde stof, maar er zal ook nieuwe stof worden aangedragen. Centraal in dit blok staat de interactie tussen de verschillende organen/orgaansystemen en de ziekte (ziekteverwekker) en wat dit voor gevolgen heeft voor het hele organisme.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Voorkennis
DB3-B-OA is een multidisciplinair vak dat voortbouwt op het voorafgaande onderwijs uit de bachelor diergeneeskunde, en dan met name op die van de diverse orgaanblokken, maar ook op eerder opgedane kennis over anatomie, farmacologie en infectieziekten. Het is daarom wenselijk dat dit onderwijs gevolgd is, maar omdat alle onderwerpen in het blok OA wel op zichzelf staand en afgerond zijn is het niet verplicht dat alle voorgaande orgaanblokken zijn afgerond.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Pathologic basis of veterinary disease, McGavin & Zachary
Internet pagina's
Veterinaire pathofysiologie en ziekteleer
Boek
The cutting edge, Kirpensteijn & Klein
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Heelkunde: hechtmaterialen en hechttechnieken (practicum en theorie), injectietechnieken (practicum en theorie), aseptiek (practicum en theorie), wonden en wondverzorging (theorie), de “buikpatiënt” (theorie);
Orgaanoverschrijdende aandoeningen: alle thema’s (bijlagen studiewijzer, boek ziekteleer H 16, andere literatuur, hoorcolleges, WCO, werkcolleges en practica. Daarnaast kan ook stof uit eerdere blokken van de bachelor terugkomen in de toets, voor zover dit past binnen de behandelde thema’s

SluitenHelpPrint
Switch to English