SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB3-B-LO
DB3-B-LO
Blok Locomotie
Cursus informatie
CursuscodeDB3-B-LO
Studiepunten (ECTS)6,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoondr. C.F. Wolschrijn
Telefoon+31 30 2535308
E-mailc.f.wolschrijn@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
H. Brommer
Overige cursussen docent
Docent
L. Dietz
Overige cursussen docent
Docent
B.S. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.P. Meij
Overige cursussen docent
Docent
T. Reijntjes
Overige cursussen docent
Blok
2.W15-22  (09-12-2019 t/m 02-02-2020)
Aanvangsblok
2.W15-22
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 09:00 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus heeft de student een diersoort-overschrijdend begrip van de anatomie, fysiologie, pathologie, het lichamelijk onderzoek en de farmacologie van het bewegingsapparaat.
Inhoud
In het vak “Locomotie” worden diersoort-overschrijdend (inclusief vogels) de bouw, functie en  klinische diagnostiek van het locomotieapparaat behandeld, evenals klinisch relevante aandoeningen, orthopedisch trauma, EHBO, basale verbandleer en farmacotherapie.

Het onderwijs wordt geïntegreerd aangeboden ten aanzien van de onderdelen gezond, ziek, herstellend en gezondblijvend. Onvermijdelijk is dat in het begin de focus meer ligt bij de embryonale ontwikkeling en de bouw en functie van de verschillende componenten van het locomotieapparaat. Met deze basiskennis kunnen houding, beweging en neurale regulatie worden begrepen in samenhang met klinisch relevante pathologische en traumatische aandoeningen. Klinische, beeldvormende en aanvullende diagnostiek spelen hierbij een cruciale rol. De therapeutische en preventieve strategieën worden in samenhang met de achterliggende pathologie gepresenteerd.

Ziekten van een of meerdere componenten van het locomotieapparaat leiden meestal tot kreupelheid van het dier. Onafhankelijk of het een landbouwhuisdier, paard of gezelschapsdier betreft, zal dit verstrekkende gevolgen hebben voor de functie en het welzijn van het dier. Veel van de aan de dierenarts aangeboden patiënten hebben klachten van het locomotieapparaat en zij bepalen daarmee de relevantie van dit vak.
Ziekten van één of meerdere componenten van het locomotieapparaat leiden meestal tot kreupelheid van het dier. Onafhankelijk of het landbouwhuisdieren, paarden of gezelschapsdieren betreft, zal dit verstrekkende gevolgen hebben voor de functie en het welzijn van het dier. Veel van de aan de dierenarts aangeboden patiënten hebben klachten van het locomotieapparaat en zij bepalen daarmee de relevantie van dit vak.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Voorkennis
Het vak 'Locomotie' sluit aan op de blokken 1 (Van Organisme tot Weefsel), 5 (Externe beïnvloeding van de cel) en lijnonderwijs 2 van het eerste studiejaar. Tevens wordt voortgebouwd op de blokken 12 (Stofwisseling en Endocrinologie) en 13 (Neurologie, zintuigen en anesthesiologie) van het tweede studiejaar. De student dient bij aanvang van de cursus parate kennis te hebben over botvorming, calciumstofwisseling en spierinnervatie.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Cunningham's Textbook of Veterinary Physiology (Klein)
Boek
Textbook of Veterinary Anatomy (Dyce, Stack & Wensing)
Boek
Pathologic Basis of Veterinary Disease (McGavin & Zachary)
Internet pagina's
Veterinaire pathofysiologie en ziekteleer
Internet pagina's
The Cutting Edge (Kirpensteyn & Klein)
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Deeltoets responsie
Weging20
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De inhoud van deze responsie zal gaan over de
zelfstudie osteologie en de snijpractica kat 2 t/m 6. In deze responsie zal gevraagd
worden naar structuren en zal een tweede en derde vraag gesteld worden over de
(dys)functie.

Dissectieprotocollen
Weging0
Minimum cijfer-

Beoordeling
De dissectieprotocollen van practicum 3 tot en met 6.

Schriftelijk tentamen
Weging80
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De eindtoets voor Locomotie wordt samengesteld naar rato van de deelname van de verschillende departementen in dit blok.

SluitenHelpPrint
Switch to English