SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB3-B-EE
DB3-B-EE
Blok Epidemiologie en Economie
Cursus informatie
CursuscodeDB3-B-EE
Studiepunten (ECTS)4,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoondr. G. Koop
E-mailG.Koop@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
J. van den Broek
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. E.A.J. Fischer
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. H. Hogeveen
Overige cursussen docent
Docent
L.H. de Jong
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. G. Koop
Overige cursussen docent
Blok
1.W7-10  (21-10-2019 t/m 10-11-2019)
Aanvangsblok
1.W7-10
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 09:00 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Doel van de cursus is inzicht en vaardigheden te ontwikkelen voor het onderkennen, begrijpen en bestuderen van ziekten in een dierpopulatie in samenhang met de economische aspecten van diergeneeskunde en dierziekten. Meer specifiek gaat het om methodologie van wetenschappelijk onderzoek en data-analyse; het mechanisme van verspreiding van (besmettelijke) dierziekten en interpretatie van diagnostische tests in populaties; gebruik van economische technieken als beslissingsondersteuning voor de dierenarts.
Inhoud
In deze cursus wordt de basis van de veterinaire epidemiologie onderwezen die nodig is om wetenschappelijke literatuur te kunnen lezen en beoordelen op validiteit, en om zelf eenvoudig wetenschappelijk onderzoek te kunnen opzetten en uitvoeren, inclusief de statistiek die daarbij komt kijken. De student gaat zelf aan de slag met het verzamelen van data aan dieren en gaat die gegevens analyseren in een WCO. In de werkcolleges en hoorcolleges wordt ingegaan op studie-opzet, transmissie van infectieziekten, interpretaties van diagnostische tests in individuele dieren zowel als in populaties.
Naast epidemiologie komt in deze cursus ook economie aan bod. Het begrip ‘waarde’ zal worden behandeld, even als ‘kosten en baten’. Aan de hand van deze begrippen zal worden nagedacht over de waarde van de dierenarts in verschillende settingen (gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, paarden) en zal ook op een kwantitatieve manier naar de economische kant van de diergeneeskunde worden gekeken, door gebruik making van verschillende rekenmodellen (zoals partial budget analysis en cost-benefit analysis). 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Voorkennis
Het blok bouwt voort op de kennis en vaardigheden opgedaan in DB1-L-WDH, DB1-L-VKR, DB1-B-GP en DB1-B-IA. De kennis uit deze blokken en lijnen wordt bekend verondersteld.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Statistics for Veterinary and Animal Sciences, Petrie
ISBN:9781785393808
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
WCO Opdracht Werkcollege
Weging0
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De stof voor het tentamen omvat alles wat zelf bestudeerd moest worden (aangegeven delen van de leerboeken, het materiaal in de studiewijzer, zelfstudieopdrachten) en wat behandeld en uitgereikt is tijdens de hoor- en werkcolleges en de WCO.

SluitenHelpPrint
Switch to English