SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB2-L-WDH
DB2-L-WDH
Lijn Wetenschappelijk Denken en Handelen jaar 2
Cursus informatie
CursuscodeDB2-L-WDH
Studiepunten (ECTS)3
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoonprof. dr. W. Stoorvogel
E-mailW.Stoorvogel@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
J. van den Broek
Overige cursussen docent
Docent
dr. G. Doekes
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.G. van Emst
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. E.A.J. Fischer
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. D.J.J. Heederik
Overige cursussen docent
Blok
1-4  (02-09-2019 t/m 14-08-2020)
Aanvangsblok
1
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 09:00 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Herkennen en benoemen van verschillende typen variabelen, samenvatten van meetgegevens (data), uitvoeren van eenvoudige analyse van data volgens een stappenplan en interpreteren van de resultaten.

Herkennen van de onderzoeksopzet en keuze van de juiste toetsing op basis van de beschreven onderzoeksopzet en verzamelde data.
In staat zijn zelfstandig data te verzamelen, analyse van data uit te voeren en te interpreteren.
Inhoud
Deze cursus sluit aan op onderdeel WDH1 Project, Onderzoeksopzet en Basisbegrippen statistiek. Een eerste kennismaking met verzamelen en analyseren van data:  hoe worden gegevens gemeten, welke waarden meet je, op welke wijze kunnen gegevens worden samengevat en welke conclusies kunnen worden getrokken.

Op basis van 2 uitgebreide datasets wordt het onderwijs gegeven waarna de geleerde technieken moeten worden toegepast op een individuele dataset tijdens een zelfstudie.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Voorkennis
DB1-L-WDH - Onderzoeksopzet en Basisbegrippen statistiek
Voorkennis kan worden opgedaan met
DB1-L-WDH-Project, Onderzoeksopzet en Basisbegrippen statistiek
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Statistics for Veterinary and Animal Sciences, Petrie
ISBN:9781785393808
Werkvormen
Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Analyse dataset 1
Weging0
Minimum cijfer-

Analyse dataset 2
Weging0
Minimum cijfer-

Eindresultaat statistiek
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English