SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB2-L-VKR
DB2-L-VKR
Lijn Veterinair Klinisch Redeneren jaar 2
Cursus informatie
CursuscodeDB2-L-VKR
Studiepunten (ECTS)2,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoondr. B. Swildens
Telefoon+31 30 2531086
E-mailb.swildens@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
dr. C.N.T. Dekker
Overige cursussen docent
Docent
H.C. den Hartog
Overige cursussen docent
Docent
L.C. Kranenburg
Overige cursussen docent
Docent
M.W.T. Lageschaar
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.A. Padilla de Beer
Overige cursussen docent
Blok
1-3  (02-09-2019 t/m 17-04-2020)
Aanvangsblok
1
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 09:00 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Het onderwijs van leerlijn VKR bestrijkt de gehele beslisprocedure van hulpvraag tot behandelplan. Daarbij leert de student in specifieke patiëntcasuïstieken de voorgaande onderwijsonderdelen in een geïntegreerd redeneerproces toe te passen.
Inhoud
Het lijnonderwijs VKR behandelt het gehele proces van hulpvraag tot behandelplan. Er is veel aandacht voor het beoordelen van informatie en het nemen van beslissingen. Integratie en toepassen van kennis is hierbij essentieel. Parate kennis uit de voorgaande en parallel verlopende blokken en lijnen is dus nodig om tijdens dit proces voldoende diepgang te krijgen, en ongenuanceerd (niet-‘evidence based’) filosoferen betreffende de onderbouwing van beslissingen te voorkomen. Het kernbegrip van deze lijn is dan ook de term integratie; de hoeveelheid aangeboden nieuwe stof is gering. In vergelijking met eerder onderwijs kan de casuïstiek nu complexer zijn, bijvoorbeeld niet altijd meer vooraf naar één specifiek orgaansysteem gedefinieerd, en zullen morele/ethische, economische, maatschappelijke en wetenschappelijke aspecten ook steeds meer worden meegewogen.

In het lijnonderwijs  is ervoor gekozen om zowel tijdens het contact onderwijs als tijdens de zelfstudie, de student in een actieve rol te plaatsen en hen te stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. De onderwerpen die in de werkcolleges en de practica aan de orde komen zullen in de context van de klinische praktijk worden geplaatst. Voor deelname aan onderwijs met dieren / patiënten geldt een verplichting voor aanwezigheid en voorbereiding om de inzet van de dieren verantwoord vorm te geven.

De stof ter tentaminering zal gaan over het redeneren aan de hand van kennis en inzicht opgedaan in de diverse blokken en lijnen tot het moment van tentamineren.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Voorkennis
DB1-L-VKR
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Anamnese en lichamelijk onderzoek bij gezelschapsdieren, Rijnberk & De Vries
ISBN:9780547053646
Boek
Handleiding voor de praktische laboratoriumdiagnostiek, Geelen
Boek
Het klinisch onderzoek van paard en landbouwhuisdieren, Kuiper en Van Nieuwstadt
Internet pagina's
Veterinaire pathofysiologie en ziekteleer, Zachary
Boek
How Doctors Think, Jerome E. Groopman, maart 2008
Werkvormen
Demonstratie

Hoorcollege

Practicum

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De overdrachtsbrieven worden in dit resultaat meegenomen.

SluitenHelpPrint
Switch to English