SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB2-L-DHV
DB2-L-DHV
Lijn Diagnostische en handvaardigheden jaar 2
Cursus informatie
CursuscodeDB2-L-DHV
Studiepunten (ECTS)1
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoondr. B. Swildens
Telefoon+31 30 2531086
E-mailb.swildens@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M.M. Diaz Espineira
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.B.H.M. Duijvestijn
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B. Swildens
Overige cursussen docent
Docent
dr. B. Swildens
Overige cursussen docent
Docent
S.N. van Zalen
Overige cursussen docent
Blok
1-2  (02-09-2019 t/m 31-01-2020)
Aanvangsblok
1
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 09:00 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Lijn-DHV geeft de student een introductie tot het natuurlijk gedrag van diverse diersoorten en direct daaruit voortvloeiend de wijze waarop met deze diersoorten om te gaan. Lijn DHV leert de student tevens het uitvoeren van en verkrijgen van inzicht in alle aspecten van het klinisch en aanvullend onderzoek.
De student kan na afloop van lijnonderwijs-DHV het algemeen klinisch lichamelijk onderzoek uitvoeren en op basis hiervan afwijkingen aan orgaansystemen benoemen welke in de orgaanspecifieke  blokken nader dienen te worden onderzocht en uitgewerkt.
De student is in staat om een passend plan voor aanvullende diagnostiek te formuleren, en heeft kennis van de beginselen waarop deze aanvullende diagnostische methodes zijn gebaseerd.
De student heeft na het doorlopen van het onderwijs van Lijn-DHV inzicht verkregen in de methodiek van het schatten van de betrouwbaarheid van de verkregen gegevens uit het klinisch en aanvullend onderzoek.
De student kan op basis van de lijn DHV de elementen van het klinisch en aanvullend onderzoek die worden onderwezen in de orgaanspecifieke blokken combineren en samenvoegen. Hiermee ligt deze stof aan de basis voor het klinisch redeneren in de Lijn DKR.
Inhoud
Lijnonderwijs DHV omvat een introductie van het natuurlijk gedrag van diverse diersoorten en vervolgens het op de juiste wijze leren omgaan met deze verschillende diersoorten. Vervolgens wordt een start gemaakt met het leren uitvoeren van het algemeen klinisch- en aanvullend onderzoek van deze diersoorten op een gestructureerde en professionele wijze.

Studenten verkrijgen inzicht in de plaats van de diagnostiek, het diagnostisch proces en de betrouwbaarheid van de aldus verkregen gegevens. Aan de hand van diergeneeskundige problemen zal het diagnostisch proces inzichtelijk gemaakt worden. Vervolgens zullen de diverse diagnostische disciplines geïntroduceerd worden met betrekking tot het noodzakelijke vervolgonderzoek aan deze patiënten. Van het klinisch onderzoek zal de definiëring van de vraag, de anamnese, het algemeen onderzoek en de opvang van de acute patiënt (BLS) aan de orde komen. Binnen de laboratoriumdiagnostiek zal aandacht worden besteed aan verantwoorde monstername (en conservering daarvan) en de principes van veel gebruikte analyse methoden (microbiologisch, serologisch, hematologisch, chemisch, enzymatisch, immunologisch, morfologisch / pathologisch). Ook interpretatie van uitslagen (diagnostische betrouwbaarheid) wordt in de laboratorium diagnostiek nadrukkelijk behandeld. Diagnostiek aan weefsels of aan het dode dier kan veel inzicht geven in de oorzakelijke achtergrond van een ziektebeeld. In de Lijn DHV worden  de mogelijkheden van de pathologische diagnostiek gegeven, en wordt ook aandacht besteed aan hygiëne en sectietechnieken. Van de beeldvormende diagnostiek zullen de principes en toepassingen van echografie en röntgenopnames worden behandeld, alsmede het gebruik van CT, MRI en scintigrafie, de meer gespecialiseerde technieken.

Samenvattend behandelt de lijn DHV de algemene diagnostische vaardigheden. In het gelijktijdig lopende blokonderwijs wordt vervolgens uitgebreider stilgestaan bij de diagnostische mogelijkheden van het onderzoek in de betreffende orgaan systemen. Na afronding van de lijn DHV is de student in staat om op verantwoorde wijze een diagnostisch plan op te stellen en uit te voeren. Behalve in de schriftelijke toetsing zal hiertoe in een periode van 3 jaar 2 maal een vaardigheidstoets (de zgn. stationstoets) worden afgenomen.

In het tweede jaar worden de diagnostische en handvaardigheden vooral in de orgaan-gebonden blokken aan de student aangeboden.
Het relevante vaardighedenonderwijs uit leerlijn DHV, de andere leerlijnen en uit de blokken wordt in het tweede jaar getoetst in de zogenaamde “stationstoets”, ook wel OSCE genoemd. 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Voorkennis
De student kan alleen deelnemen aan de stationstoets als
de verplichte praktica diagnostiek uit de voorgaande blokken en lijnen zijn gevolgd.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Voorkennis voor dit vak wordt opgebouwd door het onderwijs in de voorgaande blokken en lijnen te volgen en met goed gevolg af te ronden. Ook alle praktica, met name de diergebonden praktica zijn essentiële voorkennis.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Individueel

Toetsen
Stationstoets
Weging100
Minimum cijfer4

SluitenHelpPrint
Switch to English