SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB2-L-DDS
DB2-L-DDS
Lijn Dier, Dierenarts en Samenleving jaar 2
Cursus informatie
CursuscodeDB2-L-DDS
Studiepunten (ECTS)1
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoondr. F.L.B. Meijboom
Telefoon2033
E-mailF.L.B.Meijboom@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. B.R. Berends
Overige cursussen docent
Docent
mr. ing. I.E. Boissevain
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.A. Koolmees
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.J.A. Lipman
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.L.B. Meijboom
Overige cursussen docent
Blok
1-3  (02-09-2019 t/m 17-04-2020)
Aanvangsblok
1
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 09:00 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
In de leerlijn “Dier, Dierenarts & Samenleving” (DDS) ontwikkelt de student kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de maatschappelijk aspecten van de diergeneeskunde. Het doel is om gedurende het tweede jaar de studenten in staat te stellen om:
  • theoretische kennis te vergaren en vaardigheden te ontwikkelen op het terrein van ethiek, recht en milieukunde;
  • Zelfstandig te kunnen omgaan met de ethische, wettelijke en milieukundige aspecten van klinisch redeneren, veterinaire volksgezondheid en dieren in verschillende contexten;
  • te reflecteren op de interactie tussen recht, ethiek en in milieukunde bij veterinair relevante thema’s.
Inhoud
In de leerlijn “Dier, Dierenarts & Samenleving” staat de rol van de dierenarts in de samenleving centraal. Als professional speelt de dierenarts een bijzondere rol in de maatschappij. Die wordt duidelijk in specifieke wettelijke en morele rechten en plichten, maatschappelijke verwachtingen en functies, en visie op de relatie tussen mens, dier en milieu.

In DDS2 staan we stil bij de relevantie van ethiek, recht en milieukunde voor diverse thema’s die belangrijk zijn voor de dierenarts. Dit jaar behandelt eerst maatschappelijke vragen die verbonden zijn aan volksgezondheid. Het gaat daarbij, onder andere, om discussies over zoönose en antibioticaresistentie. Ook de impact van veterinair handelen op het milieu staat centraal. Dit vraagt niet alleen kennis van wetgeving en milieukunde, maar ook om ethische reflectie op, bijvoorbeeld de vraag hoe individuele belangen van mens en dier weegt ten opzichte van collectieve belangen van een sector of een samenleving. In het tweede deel van het jaar staat het klinisch redeneren centraal: dit vraagt veterinair technische expertise, maar gaat in praktijk heel vaak gepaard met ethische of juridische vragen. Mag je een behandeling weigeren of juist verplichten? Hoelang behoor je door te gaan met behandelen? Mag de context (bv. het feit dat de eigenaar niet kan betalen of zijn management niet kan veranderen) mee laten wegen in je diagnose of behandelplan? Tot slot, staan we stil bij het fenomeen dat we hetzelfde dier in verschillende contexten vaak ook verschillende behandelen. Afhankelijk van de locatie en functie kan, bijvoorbeeld, een rat een huisdier, een proefdier of een plaagdier zijn waar we steeds verschillend mee omgaan en ook verschillende wetgeving voor hebben. Is dat terecht? En hoe behoor je hier als dierenarts mee om te gaan? Aan de hand van dergelijke vragen zal je ook gevraagd worden om een WCO te schrijven.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Voorkennis
kennis en vaardigheden uit de Leerlijn DDS jaar 1
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Sandoe, P, 2008, Ethcs of Animal use
Internet pagina's
Literatuur op Blackboard
Werkvormen
Basiscollege

Toetsen
WCO Opdracht Werkcollege
Weging60
Minimum cijfer5,5

Schriftelijk tentamen
Weging40
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English