SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB2-B-NZA
DB2-B-NZA
Neurologie, Zintuigen en Anesthesiologie
Cursus informatie
CursuscodeDB2-B-NZA
Studiepunten (ECTS)5,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoondr. M.G. van Emst
Telefoon+31 30 2535311
E-mailm.g.vanemst@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
prof. dr. M.H. Boeve
Overige cursussen docent
Docent
drs. S.C. Djajadiningrat-Laanen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.G. van Emst
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.G. van Emst
Overige cursussen docent
Docent
H.C. den Hartog
Overige cursussen docent
Blok
3.W23-27  (03-02-2020 t/m 08-03-2020)
Aanvangsblok
3.W23-27
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 09:00 t/m 24-11-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen

Inhoud
De informatie in dit blok wordt aangeboden aan de hand van 4 thema’s:

A. Het centraal zenuwstelsel
B. Zintuigen: oor en oog
C. Motoriek en evenwicht
D. Pijn, pijnbestrijding en anesthesiologie

Hierbij wordt steeds eerst de bouw en functie (embryologie, anatomie, histologie, fysiologie) bij het gezonde dier en daarna de situatie bij het zieke dier (pathologie en pathofysiologie) beschreven. Vervolgens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de klinische diagnostiek van aandoeningen van het zenuwstelsel en de zintuigen. Daarna worden de belangrijkste aandoeningen behandeld, waarbij o.a. de etiologie, diagnostiek, therapeutische mogelijkheden en prognose zullen worden besproken. Tot slot komen bij thema D de fysiologische principes achter pijn en bewustzijn, farmaca die pijn en bewustzijn kunnen onderdrukken en de praktische uitvoering van anesthesie aan bod.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Cunningham's textbook of veterinary physiology
Boek
Pathologic basis of veterinary disease, McGavin & Zachary
Internet pagina's
Veterinaire pathofysiologie en ziekteleer
Werkvormen
Basiscollege

Meet the experts (MTE)

Practicum

Algemeen
Onderwijs waarvoor levende proefdieren worden ingezet is verplicht onderwijs voor iedere student. Het missen van dit onderwijs leidt tot uitsluiting van deelname aan het tentamen. In blok NZA betreft dit de practica 2-B, 3a-C en 3b-C.

Probleemgestuurd onderwijs

Werkcollege

Toetsen
Opdracht PGO 1
Weging0
Minimum cijfer-

Opdracht PGO 2
Weging0
Minimum cijfer-

Digitaal tentamen
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
65 multiple-choicevragen

SluitenHelpPrint
Switch to English