SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB2-B-HBS
DB2-B-HBS
Hepato-biliair systeem
Cursus informatie
CursuscodeDB2-B-HBS
Studiepunten (ECTS)3
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoondr. E. Roelfsema
E-mailE.Roelfsema@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
L. Benedictus
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.D. van Beusekom
Overige cursussen docent
Docent
M. van Delden
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.M. Diaz Espineira
Overige cursussen docent
Docent
dr. H. Fieten
Overige cursussen docent
Blok
4.W34-37  (20-04-2020 t/m 17-05-2020)
Aanvangsblok
4.W34-37
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 09:00 t/m 24-11-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
In dit blok zal een bijdrage worden geleverd aan het behalen van de eindtermen op het voor de bachelor beschreven niveau. De nadruk in dit blok zal liggen bij de volgende aspecten:
  • U beschikt over de kennis van de fundamentele (patho)biologische principes en mechanismen die ten grondslag liggen aan de gezonde en zieke lever en galwegen, van het moleculaire en cellulaire niveau tot het niveau van het gehele dier.
  • U bent in staat om een wetenschappelijke onderbouwing te geven voor de optimale diagnostiek en u geeft blijk van een kritisch-analytische houding ten opzichte van de wetenschappelijke kennis waarop het diergeneeskundig handelen m.b.t. leverdiagnostiek en etiologie van leverziekten is gebaseerd.
  • U bent in staat om na een volledig afgenomen anamnese (§6.3) en een algemeen lichamelijk onderzoek (§6.4), het lichamelijk orgaangerichte onderzoek m.b.t. de lever diersoortoverschrijdend uit te voeren. Vervolgens kunt u hieruit, gebruikmakend van fysiologische en pathologische achtergronden, een probleemlijst opstellen waarbij er door u een prioritering in de probleemlijst kan worden aangebracht. Tevens kunt u aangegeven welk aanvullend onderzoek per aangegeven probleem nodig is (§6.6) om tot een nadere diagnose te komen.
  • U bent op de hoogte van het feit dat een leverbiopt de gouden standaard is in de diagnostiek van leverziekten.
Inhoud
In dit blok zullen de lever en de galwegen als orgaan worden behandeld. Uitgangspunt hierbij is inzichten te bieden in bouw en functie van de lever en de galwegen. Hierbij zullen naast de vele overeenkomsten tussen de veterinair relevante diersoorten ook de verschillen worden benadrukt. Binnen het blok zullen de begrippen “gezond” en “ziek” zoveel mogelijk geïntegreerd worden aangeboden.
Het onderwijs van het blok hepatobiliair systeem is opgebouwd rondom een 3-tal thema’s, te weten
  • Thema 1: Bouw
  • Thema 2: Functie, met als uitgangspunt detoxificatie
  • Thema 3: Ziekteleer, met als rode draad ontstekingen
Deze thema’s sluiten in dit blok op elkaar aan in de tijd, maar zullen ook overlappen. Tijdens het onderwijs leert u afwegingen maken hoe tot een optimale diagnostiek van een leverziekte te komen waarbij u kunt aangeven wat “voors” en “tegens” van de verschillende diagnostische mogelijkheden zijn (Beter Onderbouwd Beslissen(BOB)).
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Pathologic basis of veterinary disease, McGavin & Zachary. 5th edition
Boek
Dellman's Textbook of Veterinary Histology, Eurell & Frappier
Boek
Textbook of Veterinary Anatomy, Dyce, Stack & Wensing. 4th edition
Boek
Domestic Animal Embryology, Hytell, Sinowatz & Vejlsted
Boek
Principles of Veterinary Parasitology (Jacobs, Fox, Gibbons and Hermosilla), Wiley Blackwell, 2016
Internet pagina's
e-book Veterinaire pathofysiologie en ziekteleer, hfdst 8 “Lever en galwegen”. Blackboard: ‘Community’ Ziekteleer.
Internet pagina's
PDF op Blackboard: “Diagnostiek van Leveraandoeningen”
Internet pagina's
PDF op blackboard “Farmacologie hepatobiliair systeem”
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Practicum
Weging0
Minimum cijfer-

Digitaal tentamen
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English