SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB1-DDS19
DB1-DDS19
Lijn Dier, Dierenarts en Samenleving jaar 1
Cursus informatie
CursuscodeDB1-DDS19
Studiepunten (ECTS)3
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoondr. F.L.B. Meijboom
Telefoon2033
E-mailF.L.B.Meijboom@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. B.R. Berends
Overige cursussen docent
Docent
mr. ing. I.E. Boissevain
Overige cursussen docent
Docent
H.C. den Hartog
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.A. Koolmees
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.J.A. Lipman
Overige cursussen docent
Blok
1-4  (02-09-2019 t/m 14-08-2020)
Aanvangsblok
1
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 09:00 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
In de leerlijn “Dier, Dierenarts & Samenleving” (DDS) ontwikkelt de student kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de maatschappelijk aspecten van de diergeneeskunde. Het doel is om gedurende het eerste jaar de studenten in staat te stellen om:
  • te reflecteren op de diergeneeskunde als professie;
  • kennis te vergaren en vaardigheden te ontwikkelen op het terrein van ethiek, recht en milieukunde;
  • de verbinding te maken tussen actuele en relevante thema’s en ethiek, recht en milieukunde;
  • om te gaan met de ethische en wettelijke aspecten van dierenwelzijn en proefdierkunde;
  • te oefenen met vaardigheden, die de professional in staat stelt om – met inzicht van theoretische achtergronden – te komen tot praktische beslissingen.
Inhoud
In de leerlijn “Dier, Dierenarts & Samenleving” staat de rol van de dierenarts in de samenleving centraal. Als professional speelt de dierenarts een bijzondere rol in de maatschappij. Die wordt duidelijk in specifieke wettelijke en morele rechten en plichten, maatschappelijke verwachtingen en functies, en visie op de relatie tussen mens, dier en milieu.
In DDS1 staan we stil bij de maatschappelijke context waarbinnen de dierenarts functioneert. Afhankelijk van waar je als dierenarts werkzaam bent, verschilt deze context. Daarom start de lijn met een onderdeel beroepsoriëntatie. Ondanks de verschillen zijn er in alle gevallen regelmatig situaties waarin je als dierenarts belangen en waarden moet wegen en moet kunnen omgaan met conflicterende belangen en waarden. In werkgroepen worden deze belangenconflicten geanalyseerd en wordt geoefend met vaardigheden die leiden tot een beter begrip van de situatie en je in staat stellen tot beredeneerde afwegingen. Het maken van dergelijke afwegingen vraagt om kennis en vaardigheden in ethiek, recht en milieukunde. Een belangrijk onderdeel is daarom een eerste introductie in de vakken ethiek, recht en milieukunde. In de latere jaren van de leerlijn zullend e vakken ethiek, recht en milieukunde steeds worden aangeboden in relatie tot een bepaald thema dat belangrijk is voor de dierenarts. In jaar 1 wordt daarmee gestart door ethiek en recht te koppelen aan vragen van dierenwelzijn.

In deze lijn gaan we tevens in op persoonlijke en professionele ontwikkeling (PPO). In jaar 1 wordt een begin gemaakt met het ontwikkelen van de professionele identiteit. Wat voor dierenarts wil je worden? Wat zijn je sterke punten, waar ben je minder goed in? Hoe zien anderen jou? Daarnaast wordt in groepen geoefend met actief luisteren, vragen stellen, non-verbale communicatie, presenteren, het geven van positieve feedback, confronteren en het belang van goede argumentatie
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Tutoraat
Weging0
Minimum cijfer-

Opdracht WC03
Weging0
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Open en gesloten vragen over:
- Beroepsoriëntatie
- Ethiek
- Wetgeving
- Dierenwelzijn

SluitenHelpPrint
Switch to English