SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB1-L-WDH
DB1-L-WDH
Lijn Wetenschappelijk Denken en Handelen jaar 1
Cursus informatie
CursuscodeDB1-L-WDH
Studiepunten (ECTS)2
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoonprof. dr. W. Stoorvogel
E-mailW.Stoorvogel@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
E.J.M. Achterberg
Overige cursussen docent
Docent
S. Bannier-Strik
Overige cursussen docent
Docent
L. Benedictus
Overige cursussen docent
Docent
G.C.A.M. Bokken
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.M. Diaz Espineira
Overige cursussen docent
Blok
1-4  (02-09-2019 t/m 14-08-2020)
Aanvangsblok
1
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 09:00 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Leerdoelen van WDH1 zijn:
Kennis van 
 • Principes van wetenschappelijk diergeneeskundig onderzoek
 • Principes van wetenschappelijk publiceren
 • Primaire en secundaire literatuur in de diergeneeskunde, en van de methoden van systematisch zoeken naar relevante literatuur (’information retrieval’)
Vaardigheid in
 • Opstellen van een onderzoeksvraag voor een literatuuronderzoek
 • Systematisch zoeken en selecteren van bronnen van wetenschappelijke informatie; herkennen van relevantie
 • Lezen en kritisch interpreteren, inclusief het herkennen van studie-opzet en de wijze van data-analyse
 • Weging van de kwaliteit van gevonden onderzoeksgegevens en –publicaties; toepassing van EBVM principes
 • Schriftelijk rapporteren van de bevindingen van het literatuuronderzoek in de Nederlandse taal, met technisch en inhoudelijk correcte bronvermeldingen.
Kritische discussie van eigen en andermans werk; het peer-review proces.
Inhoud
WDH1 bestaat uit een groepsproject, waarin elke (tutor)groep onder begeleiding van een docent een onderzoeksvraag uitwerkt rond een concreet veterinair probleem. De groep zoekt met behulp van literatuurbestanden en andere via de UBU beschikbare faciliteiten naar relevante wetenschappelijk informatie, en vat de bevindingen samen in de vorm van een Nederlandstalig wetenschappelijk artikel. Gedurende de 4-5 maanden van het project (1e semester) is er elke 2-3 weken een bijeenkomst met de begeleider waarin de voortgang wordt besproken en waar nodig wordt bijgestuurd. Het grootste (>70-80%) deel van het werk wordt echter door studenten - individueel of in subgroepen - verricht in zelfstudietijd.

Het project wordt ondersteund met enkele hoorcolleges, over wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijk publiceren, en de principes van EBVM. In werkcolleges krijgen de studenten oefening in informatie-zoekvaardigheden, in het herkennen van EBVM in de literatuur, en in de interpretatie van kwantitatieve en statistische gegevens in veterinaire publicaties.

Het groepsproject-karakter heeft enkele belangrijke consequenties:
 • Ontwikkeling van samenwerkings- en organisatievaardigheden is een impliciete andere doelstelling. Van studenten wordt een grote mate van zelfstandigheid en initiatief verwacht. De docent leidt de groep niet, maar begeleidt: geeft feedback en stuurt bij, in reactie op de activiteit en initiatieven vanuit de groep.
 • Het eindverslag is een groepsproduct en wordt in principe als zodanig beoordeeld, waarbij elke individuele student (mede-)verantwoordelijk is voor de complete inhoud.
 • De eindbeoordeling is gebaseerd op zowel de kwaliteit van het verslag als het groepsproces.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
- Digitale informatie van de UBU website, met name LibGuides. - Pdf’s van hoorcolleges en werkcollege-oefeningen op Blackboard.
Werkvormen
E-module

Hoorcollege

Project

Werkcollege

Werkcollegeopdracht semester 2

Toetsen
Opdracht project
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Groepsproject met 8-9 studenten, waarin literatuur wordt gezocht en besproken (bieb-instructie) en een paper wordt geschreven.

wco
Weging0
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English