SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB1-B-HH
DB1-B-HH
Huid en huidderivaten
Cursus informatie
CursuscodeDB1-B-HH
Studiepunten (ECTS)4
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
ContactpersoonJ. van Maaren
E-mailJ.vanMaaren1@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
drs. W. Bergmann
Overige cursussen docent
Docent
H. Brommer
Overige cursussen docent
Docent
C.M.M. van Damme
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.C.K. van Doorn
Overige cursussen docent
Docent
C.J. van Esterik
Overige cursussen docent
Blok
4.W40-43  (01-06-2020 t/m 28-06-2020)
Aanvangsblok
4.W40-43
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 09:00 t/m 24-11-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Na het doorlopen van de cursus heb je diersoort-overschrijdende kennis van de structuur en functie van de normale huid en ben je vertrouwd met de meest voorkomende huidziekten bij de diersoorten waarmee je later in de praktijk wordt geconfronteerd.
Inhoud
In deze cursus zal de “gezonde en zieke huid” geïntegreerd diersoortoverschrijdend behandeld worden. Het gaat daarbij om de voor de eerstelijns beroepsuitoefening belangrijke diersoorten landbouwhuisdieren, paard en gezelschapsdieren.

De cursus begint met een bespreking van normale macroscopische en microscopische aspecten van de  bouw, functie en structuur van de normale huid en zijn derivaten gevolgd door de pathologie daarvan. Er zal aandacht zijn voor de  reactiepatronen en regelmechanismen  waarover de huid beschikt, waaronder de jeuk- en pijnreacties, ontstekingsreacties, allergische reacties, de wondgenezing en de thermoregulatie.
Dit blok behandelt ook de macroscopische en histopathologische kenmerken van de meest voorkomende infectieuze en niet-infectieuze (immuungemedieërde) huidziekten/huid-aandoeningen met hun zoönotische, epidemiologische, economische en wettelijke aspecten.
In de aanvullende diagnostiek en de (farmaco)therapie zal tevens aandacht worden besteed aan “evidence-based medicine”, toxicologie en de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. In deze cursus zal ruim aandacht zijn voor de visuele aspecten van dit orgaansysteem. Voor dit doel zijn er twee practica en diverse demo’s ingeroosterd en er zal veel gebruik worden gemaakt van beeldmateriaal.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Voorkennis
Niet van toepassing
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Dellman's Textbook of Veterinary Histology, 6e editie 2006, Eurell & Frappier
Boek
Cunningsham's textbook of veterinary physiology, 5e editie 2013
Boek
Pathologic Basis of Veterinary Disease 6e editie 2016, McGavin & Zachary
Boek
Domestic animal Embryology, 2010, Hytell
Boek
Immunobiology, 9e editie, 2016 Janeway
Boek
Anatomy of Domestic Mammals, 6th edition, 2014, König & Liebich. Schattauer,
Internet pagina's
Veterinaire pathofysiologie en ziekteleer Hoofdstuk Huid en Huidderivaten
Boek
The Cutting Edge/ Leren Opereren, 2006. Kirpensteyn & Klein
Boek
Handbook of Veterinary Pharmacology, 1e editie, 2008, Hsu en Reece.
Boek
Principles of Veterinary Parasitology, 2016, Jacobs et al.
Werkvormen
Basiscollege

Demonstraties

Practicum

Toetsen
Deelname practica
Weging0
Minimum cijfer-

Beoordeling
Deelname bij practicum 1 (anatomie) en practicum 2 (parasitologie) is verplicht

Schriftelijk tentamen
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English