SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB1-B-CW
DB1-B-CW
Blok Van cel tot weefsel
Cursus informatie
CursuscodeDB1-B-CW
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoonprof. dr. W. Stoorvogel
E-mailW.Stoorvogel@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
A. de Bruin
Overige cursussen docent
Docent
J. van Maaren
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. J.A . Mol
Overige cursussen docent
Docent
drs. J.E. Rofina
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. W. Stoorvogel
Overige cursussen docent
Blok
2.W11-15  (11-11-2019 t/m 15-12-2019)
Aanvangsblok
2.W11-15
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 09:00 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Weefsels zijn opgebouwd uit cellen en extracellulaire matrix, welke door cellen wordt geproduceerd en uitgescheiden. De essentie van dit blok is om het functioneren van gezonde weefsels op cellulair en subcellulair niveau te leren begrijpen. Een tweede centrale doelstelling is om ziekten aan de hand van voorbeelden op cellulair en subcellulair niveau te leren verklaren.
Inhoud
Beeldanalyse. In aanvulling op DB1-B-CM waarin het gebruik van de lichtmicroscoop al aan de orde is geweest, komen verschillende microscopische technieken/principes aan bod, waaronder fluorescentiemicroscopie en elektronenmicroscopie. Daarbij wordt inzicht ontwikkeld in de (relatieve) grootte van cellen en celonderdelen en wordt geoefend in het vertalen van een 2D beeld naar een 3D organisatie. De functies van gespecialiseerde celtypen worden geïllustreerd aan de hand van hun celtype specifieke subcellulaire opbouw. Inzicht in microscopische beelden is tevens noodzakelijk voor de interpretatie van studiemateriaal in andere studieonderdelen, waaronder blokken 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 20.
 
Het vacuolaire systeem. Specifieke celfuncties worden gekoppeld aan het functioneren van specifieke celorganellen. Deze kennis is van belang, bijvoorbeeld om te kunnen begrijpen hoe kliercellen hun producten maken en (gereguleerd) uitscheiden, hoe cellen macromoleculen of pathogenen kunnen opnemen, of hoe cellen hun communicatie met de omgeving kunnen aanpassen.
 
Het cytoskelet. Het cytoskelet is belangrijk omdat het de vorm en beweging van cellen ondersteunt. Daarnaast speelt het een belangrijke rol in de communicatie tussen intracellulaire organellen, en in de celdeling.
 
Extracellulaire matrix. Weefsels zijn naast cellen mede opgebouwd uit extracellulaire matrix, waaronder de basale lamina. Er wordt inzicht verkregen in de moleculaire bouw en functie van de extracellulaire matrix en de hechtstructuren tussen (epitheel) cellen.
 
Celdeling en stamcellen. Celdeling is cruciaal voor weefselgroei en vervanging van cellen bij weefselherstel. Daarbij spelen o.a. stamcellen een belangrijke rol. Ook veroudering wordt in dit kader besproken. Verschillende mogelijkheden voor stamceltherapie komen in zicht, en principes van klonering worden behandeld. De verschillende fases en regulatiemechanismen van celdeling worden behandeld op cellulair en moleculair niveau.
 
Kanker. Er wordt inzicht verkregen in de kenmerken en mechanismen van neoplastische groei, en criteria waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen maligne en benigne tumoren worden geïllustreerd. Aan dit onderwerp is tevens een werkcollegeopdracht gekoppeld, waarin ook veterinair relevante klinische voorbeelden worden besproken.
 
Cel adaptatie, ontsteking, en celdood. Cellen en weefsels kunnen zich onder invloed van veranderende omgevingsfactoren veranderen/aanpassen. Hier zullen verschijnsels als atrofie, hypertrofie, hyperplasie, metaplasie en neoplasie worden behandeld. Er wordt inzicht verschaft in subletale celbeschadiging (degeneratie) en celdood (letale celbeschadiging, necrose en apoptose). Tevens worden verschillende stadia van ontsteking en de vorming van exsudaat behandeld, parallel aan de hand van klinische voorbeelden.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Essential Cell Biology, 4rd/2014, Alberts. Aangeduid met “Alberts”. Gebruik van dit boek is afgestemd met Blokken 1 en 2.
ISBN:9780815344551
Titel:Essential Cell Biology
Auteur:Alberts
Druk:4
Boek
Pathologic basis of veterinary disease, sixth edition. James F. Zachary. Gebruik van dit boek wordt afgestemd met verschillende andere blokken.
Werkvormen
Basiscollege

Computermodule

Practicum

Algemeen
Aanwezigheid wordt gecontroleerd

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
Minimum cijfer5,5

Formatieve toets
Weging0
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English