SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB1-B-BB
DB1-B-BB
Bloed en bloedvormende organen
Cursus informatie
CursuscodeDB1-B-BB
Studiepunten (ECTS)7
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
ContactpersoonM.K. de Jong
E-mailM.K.deJong@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
L. Benedictus
Overige cursussen docent
Docent
F. Broere
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.C.M. Grinwis
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M.K. de Jong
Overige cursussen docent
Docent
M.K. de Jong
Overige cursussen docent
Blok
4.W34-40  (20-04-2020 t/m 07-06-2020)
Aanvangsblok
4.W34-40
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 09:00 t/m 24-11-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-01-2020 09:00 t/m 21-01-2020
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
 
Inhoud
Het vak is opgebouwd rond vier thema’s (klinische probleemgroepen): Erytrocyten afwijkingen, hemorragische diathese (verhoogde bloedingsneiging), afwijkingen aan leukocyten en lymfeadenopathie (afwijkingen aan lymfeknopen). De twee laatste thema’s zijn nauwverwant en zullen grotendeels in combinatie behandeld worden. Algemeen uitgangspunt van het onderwijs is het zowel zelfstandig als begeleid werken vanuit de beschikbare wetenschappelijk kennis in de relevante disciplines. Uitgangspunt zal steeds de plaats van de thema’s in een klinische setting zijn.

Nadat u een voor de verschillende thema‘s typische patiënt of patiënten gedemonstreerd hebt gekregen, zal het probleem verder inzichtelijk gemaakt worden door onderwijs over de ontwikkeling, anatomie en fysiologie van de bloedcellen en bloedvormende organen. Daarbij staan de componenten die een rol spelen bij de afweer (macrofaag fagocytair systeem, primaire en secundaire lymfoïde organen en de leukocyten), het transport van zuurstof (de erytrocyten) en bloedstolling centraal.
Voortbouwend op deze kennis zullen vervolgens de belangrijkste pathofysiologische processen behandeld worden en vertaald in belangrijke ziektebeelden zoals die zich presenteren bij gezelschapsdieren, paarden en landbouwhuisdieren.

U zult via practica kennis maken met diagnostische principes waarmee de relevante aandoeningen vast te stellen zijn. Vervolgens verwerft u een eerste inzicht in de therapeutische (on)mogelijkheden om deze aandoeningen te behandelen en de prognose voor de individuele patiënt. Tenslotte kijken we ook naar mogelijke gevolgen van de aandoeningen voor nest- en/of koppelgenoten en de mensen die in contact komen met zieke dieren of voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Cunningsham's textbook of veterinary physiology, B. Klein
Boek
Pathologic basis of veterinary disease, McGavin & Zachary
Internet pagina's
Veterinaire pathogysiologie en ziekteleer
Boek
Anamnese en lichamelijk onderzoek bij gezelschapsdieren. Rijnberk & Van Sluijs
Boek
Het klinisch onderzoek van paard en landbouwhuisdieren, Kuiper & Van Nieuwstad
Boek
Handbook of Veterinary Pharmacology, Hsu
Boek
Laboratoriumdiagnostiek, een praktische handleiding. Kool-van der Woude
Boek
Janeway's Immunobiology, Murphy & Weaver
Boek
Biochemistry a short course, Tymoczko
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Practicum verplichte deelname
Weging0
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De vier hoofdonderdelen (Erytrocyten afwijkingen, hemorragische diathese, leukocyten en lymfadenopathie) worden getoetst via open en gesloten vragen. Deze deels in casuïstiek geïntegreerde vragen zijn erop gericht
kennis, inzicht, vaardigheid, professioneel gedrag, wetenschappelijke aspecten en
maatschappelijke relevantie te toetsen.

SluitenHelpPrint
Switch to English