SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB-K-VT
DB-K-VT
Veterinaire toxicologie (keuzecursus)
Cursus informatie
CursuscodeDB-K-VT
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoondr. R.H.S. Westerink
E-mailr.westerink@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. C.D. van Beusekom
Overige cursussen docent
Docent
M.W.H.C. Bol-Schoenmakers, PhD
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M.W.H.C. Bol-Schoenmakers, PhD
Overige cursussen docent
Docent
prof. A. Gröne
Overige cursussen docent
Docent
N. Kramer
Overige cursussen docent
Blok
4.K34-43  (20-04-2020 t/m 28-06-2020)
Aanvangsblok
4.K34-43
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus gaat alleen door als minstens 10 studenten zijn ingeschreven. Er is maximaal plaats voor 25 studenten.
Cursusinschrijving geopendvanaf 27-01-2020 13:00 t/m 23-02-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 30-03-2020 13:00 t/m 31-03-2020
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
De student zal na het volgen van het keuzevak Veterinaire Toxicologie in staat zijn
• Verschillende principes uit de toxicologie, zoals werkingsmechanisme en dosis-effect relaties, te kunnen gebruiken en deze in de praktijk toe te passen bij diagnoses
• Een risico-schatting te kunnen maken voor kleine huisdieren en landbouwhuisdieren van blootstelling aan verschillende klassen van toxicanten die in Europa frequent kunnen optreden. 
• De meest voorkomende intoxicaties bij kleine huisdieren en landbouwhuisdieren te herkennen en deze vanuit een mechanistisch oogpunt te begrijpen 
• De juiste behandelmethode te kunnen vaststellen voor de meest voorkomende intoxicaties bij kleine huisdieren en landbouwhuisdieren. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het optreden, de risico’s en intoxicaties van deze stoffen of biotoxines bij de mens.
• Risico en behandeling van intoxicaties te communiceren naar patiënt eigenaren.
Inhoud
De dierenarts wordt in de dagelijkse praktijk regelmatig geconfronteerd met toxicologische problemen. Er zijn veel potentieel giftige stoffen voor zowel gezelschaps- als landbouwhuisdieren. Dit kunnen diergeneesmiddelen zijn, maar ook humane geneesmiddelen, schoonmaakmiddelen, pesticiden, giftige planten en dieren. Daarnaast zorgen verschillen in fysiologie voor diersoort-afhankelijke toxicologische effecten. Doordat veterinaire toxicologie zo'n veelomvattend onderwerp is, is basale toxicologische kennis op het gebied van kinetiek, werkingsmechanisme en pathologie essentieel voor het stellen van de juiste diagnose en behandelmethode.
In dit keuzevak worden eerst de fundamentele principes van de toxicologie uitgelegd. Vervolgens worden de belangrijkste orgaansystemen voor intoxicaties en bijbehorende pathologische effecten behandeld. Verschillende klassen van toxicanten en hun werkingsmechanisme worden besproken. Op het gebied van de biotoxines wordt dieper ingegaan op het voorkomen, symptomen en herkenning van deze natuurlijke toxines en hun effecten op dier en mens. Op het gebied van planten toxines wordt eveneens de nadruk gelegd op herkenning van Europese (kamer)plantensoorten die voor de veterinaire praktijk van belang zijn. Tenslotte worden klinische voorbeelden van intoxicaties uit de dierenartsenpraktijk behandeld met bijbehorende behandelmethoden. Daarnaast worden analogieën met de humane situatie behandeld voor een aantal veel voorkomende humane intoxicaties.

Het contactonderwijs (hoorcolleges/werkcolleges) is verplicht voor het behalen van het keuzevak.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Voorkennis
De student beschikt reeds over kennis en inzicht over
- Fysiologische processen van verschillende organen/weefsels
- Basisprincipes toxicologie, farmacologie en pathologie.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Sheets
Van alle colleges zullen powerpoint handouts beschikbaar komen op Blackboard.
Boek
Veterinary Toxicology – Basic and clinical principles, Ramesh C. Gupta. http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123704672
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Case study
Weging55
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Bij de beoordeling zullen de volgende criteria worden getoetst:
a. Analyse van de probleemstelling
b. Verwerking van de literatuur
c. Veterinaire relevantie
d. Schriftelijke presentatie
e. Mondelinge presentatie
f. Discussie/nabespreking

Info-flyer
Weging45
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De info-flyer (g) en bijbehorende
peer feedback (h).

SluitenHelpPrint
Switch to English