SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB-K-VIS
DB-K-VIS
Vis (keuzecursus)
Cursus informatie
CursuscodeDB-K-VIS
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoondr. C.N.T. Dekker
Telefoon+31 30 2536913
E-mailc.n.t.dekker@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
dr. B.R. Berends
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C.N.T. Dekker
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.N.T. Dekker
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.F. Egberink
Overige cursussen docent
Docent
gastdocent
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
3.K28-32  (09-03-2020 t/m 12-04-2020)
Aanvangsblok
3.K28-32
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus gaat alleen door als minstens 20 studenten zijn ingeschreven. Er is maximaal plaats voor 24 studenten.
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 13:00 t/m 24-11-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-01-2020 13:00 t/m 21-01-2020
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen

Inhoud
Korte beschrijving/inhoud
In dit keuzevak wordt men geïntroduceerd in de wereld van de vis, in de breedste zin van het woord. Men maakt kennis met de diverse aspecten van de vishouderij in Nederland en ook elders in de wereld. Dit betreft zowel de commerciële vishouderij, gekweekt en wildvangst, als aspecten van de siervishouderij.
Ondanks dat siervissen een meer ‘gezelschapsdieren-achtige’- en de consumptievissen een meer landbouwhuisdieren-achtige’-benadering verlangen, zijn er veel overeenkomsten. Er zal ingegaan worden op de zoötechnische aspecten en wettelijke aspecten, maar er zal ook een beroep gedaan worden op het toepassen van de opgedane kennis in de klinische diagnostiek, de pathofysiologie en de farmacologie.
Werkvormen
Hoorcolleges, Werkcolleges, Practica, (Begeleide) Zelfstudie en excursies/ bedrijfsbezoeken
Beoordeling/toetsing
Minimaal moet men bij de hoorcolleges, practica, werkcolleges en excursies/ bedrijfsbezoeken aanwezig zijn. Daarnaast moet er een voldoende gehaald worden voor de inhoud en presentatie van de opdracht.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Voorkennis
Alle vakken van het bachelor curriculum jaar 1 en 2 en eerste helft jaar 3, in het bijzonder:
Leerlijnonderwijs (Wetenschappelijk Denken & Handelen, Diagnostische- & Handvaardigheden, Veterinair Klinisch Redeneren en Dier, Dierenarts & Samenleving) en diverse Blokonderwijscursussen (Externe Beïnvloeding van de Celfunctie,Infectie & Afweer, Adaptatie & Welzijn, Epidemiologie & Economie, Veterinaire Volksgezondheid).
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Dictaat
Materialen worden beschikbaar gesteld via Blackboard
Werkvormen
Excursie en bedrijfsbezoek

Hoorcollege

Algemeen
De hoorcolleges worden grotendeels door gastdocenten verzorgd.

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Zelfstudieopdracht (verslag,presentatie)
Weging30
Minimum cijfer5,5

Schrijven handboek voor de praktijk
Weging70
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De kennis opgedaan tijdens de onderwijsmomenten en zelfstudieopdrachten.

SluitenHelpPrint
Switch to English