SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB-K-VE
DB-K-VE
Vergelijkende Ethologie (keuzecursus)
Cursus informatie
CursuscodeDB-K-VE
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
ContactpersoonH. Boleij, MSc
E-mailH.Boleij@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
dr. S.S. Arndt
Overige cursussen docent
Docent
H. Boleij, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
H. Boleij, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. N. Endenburg
Overige cursussen docent
Docent
V.C. Goerlich-Jansson
Overige cursussen docent
Blok
3.K28-32  (09-03-2020 t/m 12-04-2020)
Aanvangsblok
3.K28-32
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus gaat alleen door als minstens 10 studenten zijn ingeschreven. Er is maximaal plaats voor 25 studenten.
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 13:00 t/m 24-11-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-01-2020 13:00 t/m 21-01-2020
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
  • inzicht verwerven in evolutie van gedrag
  • diersoortoverschrijdend inzicht verwerven in basisprincipes van functioneel en disfunctioneel diergedrag
  • inzicht verwerven in soortspecifiek gedrag als aanpassing aan de natuurlijke leefomgeving
  • de student is daarmee in staat diergedrag en (angstgerelateerde) problemen beter te begrijpen en omstandigheden beter aan te passen aan de mogelijkheden van het dier
  • inzicht verwerven in leerprocessen bij de ontwikkeling van (disfunctioneel) gedrag, die tevens de ontwikkeling en het ontstaan van aan (pathologische) angst gerelateerd gedrag kunnen verklaren
  • inzicht verwerven in de achtergronden van probleemgedrag
  • de student kan op wetenschappelijke wijze bijdragen aan discussie over de onderwerpen in dit vak
De nadruk van het keuzevak ligt op kritisch academische onderbouwing van de interpretatie van diergedrag en daarmee is de student in staat om gedragsonderzoek kritisch te evalueren.
Inhoud
Gedrag is DE uitleesparameter voor emotionele toestanden en het aanpassingsvermogen (welzijn) van dieren. Het keuzevak Vergelijkende Ethologie - (Dis)Functionaliteit van Gedrag zal eerder verworven kennis over gedrag (binnen DGK is dat blok 16 Adaptatie en Welzijn) verder uitbouwen door verder in te gaan op de functionaliteit van diergedrag.  (Dis)functionaliteit van gedrag zal nader worden toegelicht aan de hand van de emotie angst die een essentiële rol speelt bij het ontstaan van gedragsproblemen. Hierbij wordt de vergelijkende ethologie als uitgangspunt gebruikt waarbij verschillende diersoorten in verschillende contexten aan bod komen.

Het keuzevak is ingedeeld in drie thema’s: Vergelijkende ethologie; functionaliteit versus disfunctionaliteit van gedrag; en mens dier interactie. De behoeftes van gedomesticeerde soorten worden mede bepaald door eigenschappen van hun ongedomesticeerde voorouders, die gevormd zijn door natuurlijke selectie. Predatiedruk, voedselaanbod, samenlevingsvormen en seksuele keuzesystemen zijn essentieel voor het begrijpen van het natuurlijk gedrag van een soort en dus ook van de grenzen van de adaptatiemogelijkheden van gedomesticeerde dieren.

Effecten van kunstmatige selectie en domesticatie worden behandeld, en met name de mogelijkheden om bepaalde aspecten uit het natuurlijk gedrag te versterken of te verzwakken. Emotionele en cognitieve eigenschappen spelen hierbij een rol.  Ingegaan wordt op zelfbewustzijn en de mate waarin diverse relevante diersoorten daar blijk van geven.

Hoe het gedrag indicatief kan zijn bij het aantonen van de grenzen van het adaptieve vermogen van dieren, wordt nader uitgediept met functionele en niet functionele varianten van angstgedrag als voorbeeld. (tweede thema)
In het derde thema komt het meten van gedrag en dierenwelzijn, ongewenst gedrag, en de dierenhandel aan de orde.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Blok DB2B16-AW (adaptie en welzijn) en DB1-L-DDS (DDS1) moeten met goed gevolg zijn afgelegd.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Studiewijzer
-
Syllabus
-
Handouts
-
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

WCO

Werkcollege

Toetsen
WCO Essay
Weging25
Minimum cijfer-

Beoordeling
Het schrijven van een goed onderbouwd opiniestuk (essay).

WCO literatuurstudie werkcollege
Weging25
Minimum cijfer-

Beoordeling
Groepsgewijze pitch van literatuuropdracht. Doel: verdieping van een relevant aspect uit de studiestof.

WCO onderzoek werkcollege
Weging25
Minimum cijfer-

Beoordeling
Groepsgewijs opzetten, uitvoeren, uitwerken en mondeling presenteren van onderzoek. Doel: toepassen kennis in experimentele opzet.

WCO eindopdracht
Weging25
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English