SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB-K-PVL
DB-K-PVL
Passie voor landbouwhuisdieren (keuzecursus)
Cursus informatie
CursuscodeDB-K-PVL
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersooning. P. Dobbelaar
E-mailp.dobbelaar@uu.nl
Docenten
Docent
ing. P. Dobbelaar
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
ing. P. Dobbelaar
Overige cursussen docent
Blok
4.K34-43  (20-04-2020 t/m 28-06-2020)
Aanvangsblok
4.K34-43
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus gaat alleen door als minstens 10 studenten zijn ingeschreven. Er is maximaal plaats voor 25 studenten.
Cursusinschrijving geopendvanaf 27-01-2020 13:00 t/m 23-02-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 30-03-2020 13:00 t/m 31-03-2020
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
De student verwerft inzicht in de wijzen waarop landbouwhuisdieren in Nederland gehouden worden en hoe de huidige vormen van dierhouderij ontstaan zijn.  

De student krijgt kennis van de positie van de veehouderij in Nederland en welke gevolgen deze veehouderij heeft voor de mens, het dier en de omgeving.

Bovendien maakt de student kennis met de rol van dierenartsen op de moderne veehouderijbedrijven. De rol van de dierenarts is nu meer die van adviseur dan in het verleden. 
 
De student is zich bewust van verschillende invalshoeken en belangen tijdens discussies over maatschappelijke relevante vraagstukken die betrekking hebben op de veehouderij 
Inhoud
Korte beschrijving
Was de rol van een dierenarts voorheen vooral beperkt tot die van het individuele zieke dier, thans is deze veel breder. Althans, dat geldt in de agrarische sector. Die veranderde rol is het gevolg van schaalvergroting in de landbouw in de meeste landen na de Tweede Wereldoorlog.. 

De Nederlandse veehouderij staat regelmatig in de spotlights. Via de media en dier-belangenorganisaties krijgen wij uiteenlopende beelden over de landbouwhuis-dierensector. Op basis van die informatie hebben veel mensen hebben een mening over de sector.
Het keuzevak ‘Passie voor landbouwhuisdieren’ biedt de student de gelegenheid om een blik achter de schermen van de moderne veehouderij te werpen. Daarvoor zal de student verschillende bedrijven, van melkvee tot pluimveebedrijf gaan bezoeken.  Kwaliteitsaspecten  van dierlijke producten komen ruimschoots aan de orde.
Daarnaast zal bekeken worden welke effecten de veehouderij heeft op mens en dier. Daarbij wordt de sector vanuit verschillende invalshoeken bekeken waaronder het milieu, dierenwelzijn, de waarde van dierlijke producten, fokkerij en biodiversiteit. Meerdere excursies zijn onderdeel van het keuzevak. 
Het vak sluit met enkele  casussen af, zodat de student met de uitdagingen van het denken en diagnosticeren en adviseren op koppel niveau kan kennismaken. 
 
 
Relatie tot beroepsuitoefening
In het vak wordt nadruk op de koppelsgewijze benadering gelegd.
Van een dierenarts mag verwacht worden dat hij/zij op de hoogte is van de verschillende standpunten die er in de samenleving zijn met betrekking tot de dierhouderij, ongeacht of hij of zij in of juiste buiten de landbouwsector werkzaam is
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Het keuzevak is voor zowel diergeneeskunde als niet-diergeneeskunde studenten toegankelijk.
Een brede interesse en een kritische maar open houding zijn een voorwaarde. Nieuwsgierigheid naar de veranderde rol van dierenarts is haast een must.

Het vak is met name bedoeld voor studenten die geen landbouwhuisdieren kiezen of zij die nog twijfelen.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Excursie

Hoorcollege

Werkcollege

Werkcollegeopdrachten (WCO)

Toetsen
Essay
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Het vak wordt beoordeeld aan de hand van de afzonderlijke onderdelen. In een schriftelijke toets worden de afzonderlijke onderdelen getoetst.

SluitenHelpPrint
Switch to English