SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB-K-PT
DB-K-PT
Pediatrie (keuzecursus)
Cursus informatie
CursuscodeDB-K-PT
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
ContactpersoonE. Meijer
E-mailE.Meijer1@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
F. Broere
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.N.T. Dekker
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.C.K. van Doorn
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.B.H.M. Duijvestijn
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.F. Egberink
Overige cursussen docent
Blok
3.K28-32  (09-03-2020 t/m 12-04-2020)
Aanvangsblok
3.K28-32
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus gaat alleen door als minstens 10 studenten zijn ingeschreven. Er is maximaal plaats voor 25 studenten.
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 13:00 t/m 24-11-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Algemeen: De student laten kennismaken met neonatologie en pediatrie van huisdieren, waarin o.a. de grote diversiteit – nestblijvers en nestvlieders – centraal zal staan. Veel aandacht zal worden besteed aan de veranderingen die rondom de partus plaatsvinden en de verzorging en het gedrag van het pasgeboren dier.
Tevens zal de student zich verdiepen in een aantal belangrijke (patho-) fysiologische aspecten en veranderingen in de periode rondom de geboorte en de neonatale periode. Veel aandacht wordt besteed aan verzorging en gedrag van het net geboren dier. Ook worden hierbij de specifieke infectieziekten en infectierisico’s die relevant zijn voor het pasgeboren dier in dit keuzevak aan de orde gesteld, inclusief de maternale immuniteit die hiertegen bescherming zou kunnen bieden.

Vakinhoudelijk
 
Het keuzevak Pediatrie bestaat uit:
Een theoretisch deel waarin een verdere verdieping zal plaats vinden in alle aspecten van de neonatologie en de pediatrie. Hierbij komen veel diersoort-overschrijdende aspecten aan de orde, maar juist ook de duidelijke verschillen tussen nestblijvers en nestvlieders.
De student leert op systematische wijze schriftelijk en mondeling communiceren over de stof en leert hoofd- en bijzaken duidelijk van elkaar te scheiden.
Een praktische deel waarin de student ervaring opdoet in het verlossen van schapen en de daarop volgende opvang van de pasgeboren lammeren (alle studenten). Tijdens de stage worden data verzameld die in de periode na de stage worden uitgewerkt en besproken.
De student zal zich hierbij bewust worden van zijn / haar eigen mogelijkheden en - vooral ook - van de beperkingen. Enerzijds kunnen deze beperkingen de eigen kennis en praktische (hand)vaardigheden betreffen, maar anderzijds kunnen ze ook samenhangen met de omstandigheden waaronder de confrontatie met de patiënt plaatsvindt.
De student leert op een professionele wijze informatie uitwisselen met de eigenaren, collega’s, en andere betrokkenen.
 
Inhoud
Pediatrie betekent “Kindergeneeskunde”. Hoewel dit vakgebied binnen de diergeneeskunde slechts schoorvoetend als een afzonderlijke discipline wordt onderkend, zal elke dierenarts kunnen beamen dat er zich talrijke en verschillende (diergeneeskundige) problemen kunnen manifesteren rond de geboorte en tijdens de opgroei van jonge dieren. Ook wanneer het werkterrein wordt beperkt tot de fase die verloopt vanaf kort vóór de geboorte tot aan het moment van spenen (de zogenaamde perinatale en postnatale periode), dan valt op dat relatief veel dieren tijdens deze periode ziek worden en uiteindelijk niet overleven. Dat geldt zowel voor productiedieren als het varken, het rund en het schaap, als voor gezelschapsdieren en het paard. Dit levert niet alleen economische verliezen op, maar geeft ook emotionele en maatschappelijke problemen.
Tijdens het keuzevak zal de theorie van enkele zorgvuldig geselecteerde thema’s aan de orde worden gesteld met betrekking tot:
  • Verloop en omstandigheden rondom de partus (thema 1)
  • Immaturiteit en dysmaturiteit van de neonaat en mogelijkheden tot ingrijpen (thema 2) 
  • Immuniteit en infectie van de neonaat (thema 3)
  • Moeder-kind binding, groei & voeding en opvang moederloze dier (thema 4).
Deze onderwerpen kunnen in het voorafgaande onderwijs weliswaar al zijn aangestipt, maar omdat tijdens dit keuzevak meer tijd beschikbaar is, zal meer diepgang kunnen worden verkregen.
In het praktische deel wordt aan de hand van het neonatale lam kennis gemaakt met de pediatrie en wordt een bedrijfsopdracht uitgewerkt.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Voorkennis
Gevolgd: het lijnonderwijs en de blokken Voortplanting, Infectie & Afweer, Adaptatie en Welzijn, Klinische Epidemiologie, Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Syllabus
Syllabus
Artikelen
Artikelen in bruikleen
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Algemeen
De geroosterde practica met dieren en dierlijkmateriaal zijn verplicht.

Stage

Werkcollege

Algemeen
Bij de opdrachten wordt van alle studenten een actieve participatie verwacht.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English