SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB-K-KPI
DB-K-KPI
Klinische pathofysiologie/immunologie (keuzecursus)
Cursus informatie
CursuscodeDB-K-KPI
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoondr. D.A. Padilla de Beer
E-mailD.A.PadilladeBeer@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. R.M. Dwars
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.F. Egberink
Overige cursussen docent
Docent
L.C. Kranenburg
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D.A. Padilla de Beer
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.A. Padilla de Beer
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
4.K34-43  (20-04-2020 t/m 28-06-2020)
Aanvangsblok
4.K34-43
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus gaat alleen door als minstens 16 studenten zijn ingeschreven. Er is maximaal plaats voor 24 studenten.
Cursusinschrijving geopendvanaf 27-01-2020 13:00 t/m 23-02-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 30-03-2020 13:00 t/m 31-03-2020
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
  • De student is in staat de meest voorkomende lichamelijke afwijkingen die gevonden worden bij het algemeen lichamelijk onderzoek en het onderzoek van met name circulatie-, respiratie- en digestieapparaat te vertalen in pathofysiologische mechanismen.
  • De student is in staat de belangrijkste pathofysiologische mechanismen die betrokken zijn bij de (behandelde) ziekten van de genoemde orgaansystemen te duiden en deze te plaatsen in de ernst en het verloop van de ziekteprocessen.
  • De student is in staat op basis van waargenomen ziekteverschijnselen een probleemdefinitie te formuleren, die het uitgangspunt vormt voor de differentiële diagnose.
  • De student heeft kennis van en inzicht in de mogelijke verstoringen van de regulatoire mechanismen van de aspecifieke en specifieke afweer.
  • De student is in staat om relevante literatuur te selecteren, te bestuderen en onderdeel te maken van onderbouwing van het redeneerproces.
Inhoud
Het keuzevak ‘Pathofysiologie in de praktijk’ heeft als doel de studenten te leren de verschijnselen die waarneembaar zijn bij een ziekte te vertalen in pathofysiologische mechanismen, aan de hand van een onderzochte patiënt. 
Het keuzevak wijkt daarmee af van het verplichte curriculum, waarbij casus oplossingsgericht worden uitgewerkt. Het gaat er in dit keuzevak dus niet om een diagnose te stellen, maar om het uitpluizen van de vraag: wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn patiënt, waarom zie ik wat ik zie?
 
Tijdens het klinisch onderzoek worden afwijkingen vastgesteld en geïnterpreteerd.
Oefening in het formuleren van de gedachtegang bij het diagnostisch onderzoek in medisch-biologische termen vergroot de zelfredzaamheid van studenten.
Het klinisch onderzoek van de patiënt zal leiden tot een probleemdefinitie en een differentiële diagnose.
De student kiest een symptoom als onderwerp van verdieping en werkt deze uit met behulp van literatuur. Ook het uitvoeren van aanvullend onderzoek en/ of het interpreteren van de uitslagen daarvan dragen bij aan verder begrip van het mechanisme.
 
Verstoringen van de aspecifieke en specifieke afweer en de factoren die daarbij een rol spelen worden d.m.v. een literatuuropdracht onder de loep genomen.
De relevante pathofysiologische processen die ten grondslag liggen aan de drie belangrijkste uitingen van een falend immuunsysteem; te weten, autoimmuniteit, immunodeficiëntie en overgevoeligheid worden hierbij behandeld.
Deze stof zal voornamelijk behandeld worden aan de hand van een aantal veterinair of humaan relevante (infectie) ziekten. 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit der Diergeneeskunde
Voorkennis
Vereiste voorkennis:
Wetenschappelijk denken en handelen (WDH1)
Veterinair klinisch redeneren (VKR1)
Diagnostische- en Handvaardigheden (DHV1)

Blok Infectie en Afweer
Blok Huid en huidderivaten
Blok Bloed en bloedvormende organen
Blok Circulatie-Respiratie
Blok Digestie
Blok Neurologie Zintuigen en Anesthesiologie
Blok stofwisseling en endocrinologie
Blok nieren en urinewegen
Verplicht materiaal
Studiewijzer
Studiewijzer met handleiding voor de patiëntbesprekingen (wordt uitgereikt op dag 1)
Aanbevolen materiaal
Boek
Immunobiology: the immune system in health and disease. Janeway and Travers, 9e/2017
ISBN:9780815345053
Boek
Het klinisch onderzoek van paard en landbouwhuisdieren, Kuiper en van Nieuwstadt, 2016
ISBN:9789036815796
Literatuur
Bij de casus of opdracht behorende literatuur
Werkvormen
Consulten, patiëntbesprekingen, present.

Hoorcollege

Opdrachten, consulten, presentatie I&I

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De patiënt-gerelateerde opdrachten worden beoordeeld aan de hand van de beoordeling
door PGO-begeleiders en de beoordeling van de presentaties (60%).

De I&I opdrachten worden beoordeeld aan de hand van een verslag de beoordeling door WCO-begeleiders en de eindbespreking (pr 3: powerpoint en pr 4: poster). (40%).

SluitenHelpPrint
Switch to English