SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB-K-GMD
DB-K-GMD
Gezondheidsrisico mens en dier (keuzecursus)
Cursus informatie
CursuscodeDB-K-GMD
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
ContactpersoonY. de Geus
E-mailY.deGeus1@uu.nl
Docenten
Docent
dr. B.R. Berends
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
Y. de Geus
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.J.A. Lipman
Overige cursussen docent
Blok
3.K28-32  (09-03-2020 t/m 12-04-2020)
Aanvangsblok
3.K28-32
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus gaat alleen door als minstens 10 studenten zijn ingeschreven. Er is maximaal plaats voor 25 studenten.
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2019 13:00 t/m 24-11-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-01-2020 13:00 t/m 21-01-2020
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Doel keuzevak: Voorbereiden op je rol als dierenarts in advisering aan klanten die vragen hebben over gezondheidsrisico’s van henzelf (of hun personeel, bezoekers) door omgaan met dieren. Omgaan met dieren in de brede zin: zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren en paard maar ook wildlife en vis. Zowel direct contact als indirect contact (producten), voedselveiligheid maar ook door milieuomstandigheden.
Inhoud
Introductie- en emerging zoonoses week: Deze week zal worden gegeven in de vorm van seminars, eigen opdracht en excursie. Specialisten uit het veld zullen in seminars onderwerpen met betrekking tot gezondheidsrisico’s mens in relatie tot dier en milieu aan de orde stellen. Studenten moeten in groepjes een eigen opdracht uitwerken en daarover zowel mondeling als schriftelijk rapporteren. Ter verduidelijking zal een excursie naar een voedselverwerkend bedrijf om meer inzicht te verkrijgen in voedselveiligheid en wetgeving worden georganiseerd. 

Leefomgeving: In deze week wordt gekeken naar risico’s voor de mens in woon/werkomgevingen waar mens, dier en milieu met elkaar in contact kunnen komen. De groep wordt verdeeld in 5 subgroepen die een risico inventarisatie en evaluatie van hun omgeving moeten maken. Gekozen omgevingen zijn: dierenasiel, zorgboerderij, melkgeitenhouderij, slachterij of een pensionstal. Elke groep krijgt een persoonlijk begeleider die sturing en feed back geeft. Elke groep zal ook op de plek zelf een onderzoek instellen.

Rampen/emerging problems: Deze week bestaat uit een aantal seminars over rampenbestrijding en het uitwerken van een opdracht. De seminars gaan over welke instanties een rol spelen in de rampenbestrijding en welke rolverdeling er bestaat tussen de verschillende instanties. Verder zullen een aantal seminars emerging problems aan de orde stellen vanuit het risico voor de Nederlandse burger. Dit zullen zowel microbiologische als chemische risico. Voor de opdracht zal de groep worden verdeeld in verschillende subgroepen die een risico inschatting zullen maken over de volgende rampen: stalbrand, ontploffing cheminsche fabriek, ramp op olieboorplatform, nucleaire ramp Japan en breuk van kwikbarometer in een wachtkamer.
 Voedings/voedselveiligheid: Voedsel is nog nooit zo veilig geweest als in de huidige tijd. Dit nivo van veiligheid is echter een relatief begrip. Door een gebrek aan basis kennis mbt (persoonlijke) hygiëne leidt er toe dat er in de productieketen, de distributieketen, in de horeca en bij de consument thuis nog veel fout gaat met voedsel gerelateerde problematiek bij mensen als gevolg. In een aantal seminars zal veiligheid van voedsel worden toegelicht. Studenten zullen in groepjes studeren op herkennen, opsporen, voorkòmen en vóórkomen van voedsel gerelateerde problematiek. Hierbij zal ook een praktisch onderzoek en advies mbt (persoonlijke) hygiëne in een horeca gelegenheid horen.

Casus uitwerking risicoanalyse: Deze week krijgt de volgende vorm: de groep wordt verdeeld in  subgroepen. Deze subgroepen werken een casus uit en presenteren dit aan de gehele groep. Er moet een risico inventarisatie uitgevoerd worden voor een organisatie waar mensen, milieu en dieren intensief contact met elkaar hebben. Maak een verslag van deze risico inventarisatie volgens algemene eisen die gesteld worden aan het verslag. Maak daarnaast een aanvullend product voor je opdrachtgever. Je kunt hierbij denken aan instructie film over zoönosen, informatieve flyer of voorlichtingsbord. Microbiologisch onderzoek kan je risico inventarisatie ondersteunen.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Het keuzevak Gezondheidsrisico's mens in relatie tot dier en milieu (GMD) gaat uit van de kennis opgedaan in de bachelor met name(DB1B06-IA) Infectie en Afweer en (DB3B21-VV) Veterinaire Volksgezondheid.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Excursie

Feedbackmoment

Opdracht

Practicum

Seminar

Toetsen
Actieve deelname
Weging0
Minimum cijfer-

Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Participatie tijdens de seminars, practica en excursie en uitwerking van de thema opdrachten en week 5 opdracht.

SluitenHelpPrint
Switch to English