SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB-K-GG
DB-K-GG
Genen en Gezondheid (keuzecursus)
Cursus informatie
CursuscodeDB-K-GG
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoondr. P.A.J. Leegwater
E-mailp.a.j.leegwater@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
prof. Gehring
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.A.J. Leegwater
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.A.J. Leegwater
Overige cursussen docent
Docent
L.C. Penning
Overige cursussen docent
Docent
dr. V.P.M.G. Rutten
Overige cursussen docent
Blok
4.K34-43  (20-04-2020 t/m 28-06-2020)
Aanvangsblok
4.K34-43
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus gaat alleen door als minstens 10 studenten zijn ingeschreven. Het maximum is 20.
Cursusinschrijving geopendvanaf 27-01-2020 13:00 t/m 23-02-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 30-03-2020 13:00 t/m 31-03-2020
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Het doel van dit vak is het onderwijzen en juist interpreteren van moleculair-genetische technieken, beide cruciaal in de praktijk en in veterinair onderzoek. 
Allereerst wordt ingegaan op het proces van gen naar fenotype om te kunnen verklaren hoe variatie op DNA-niveau kan leiden tot variatie tussen dieren. Daarna wordt de volgorde omgekeerd: Hoe kunnen de genen die verantwoordelijk zijn voor de verschillen tussen dieren opgespoord worden? De theorie wordt gecombineerd met praktijkvoorbeelden uit de immuno-, pharmaco- en oncogenetica.
De opgedane kennis wordt aangevuld en toegepast in een tweetal practica waarbij technieken voor DNA sequencing en genexpressie meting worden onderwezen. Er zal daarbij aandacht zijn voor de bijbehorende bio-informatica. Docent zijn dierenartsen en/of onderzoekers.
Inhoud
Kennis van rasgebonden aandoeningen is cruciaal in de diergeneeskundige praktijk. Een belangrijk deel van verschillen tussen individuele dieren is het gevolg van genetische aanleg. Genetische variatie heeft invloed op de weerstand, werking van medicijnen en predispositie op kanker. De moleculaire genetica onderzoekt het verband tussen erfelijke eigenschappen, mutaties in genen en de mate van expressie van genen. Het begrip van methodes die daarbij gebruikt worden is van belang, omdat deze methodes een steeds grotere rol zullen spelen in diagnostiek en fokbeleid.
Juist in genen die de afweer bepalen bestaat grote variatie tussen individuele dieren en rassen. Verder blijken de effecten van het toedienen van medicijnen af te hangen van de genetische aanleg, bovendien geeft het kwantitatief meten van deze effecten inzicht in de effectiviteit. Binnen de diergeneeskunde van hond en kat neemt oncologie een steeds belangrijkere plaats in. Kennis van specifieke genetische veranderingen aan de basis van oncogenese, zowel in kankers met een erfelijke predispositie als in spontane tumoren is van belang.
Deelname aan de 2 practica en het volgen van de 6 hoor- en de 3 werkcolleges is verplicht. 

Relatie tot beroepsuitoefening
Het fokbeleid van ras dieren heeft (onbedoeld) geleid tot ras-specifiek aandoeningen. Kennis op dit gebeid is van groot belang in de veterinaire beroepsuitoefening omdat het een bepalende rol speelt bij het vaststellen van de differentiaal diagnose. In de nabije toekomst gaan de moleculaire bevindingen van nu een steeds grotere rol spelen. Het juist kunnen interpreteren en adviseren aan eigenaren omtrent het nut van deze technieken is nu al noodzakelijk.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Van genoom tot populatie (of soortgelijke introductie in genetica).

Het vak bouwt qua kennis- en vaardigheidsniveau direct voort op blok DB1B04-GP (van genoom tot populatie). Het vak bereidt voor op onderzoeksstages, scripties en excellent-tracé trajecten waarbij genetica een rol speelt en op de interpretatie van DNA en RNA diagnostiek.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Artikelen
Wetenschappelijke artikelen: 'landmark-papers' en reviews.
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Werkcollegeopdracht

Zelfstudie

Toetsen
Presentatie WCO
Weging30
Minimum cijfer-

Verslag WCO
Weging70
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English