SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DB-K-BIJ
DB-K-BIJ
Biologie van de honingbij (keuzecursus)
Cursus informatie
CursuscodeDB-K-BIJ
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit der Diergeneeskunde; Diergeneeskunde bachelor;
Contactpersoondr. ir. T. van Haeften
Telefoon+31 30 2535440
E-mailt.vanhaeften@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. T. van Haeften
Overige cursussen docent
Blok
4.K34-43  (20-04-2020 t/m 28-06-2020)
Aanvangsblok
4.K34-43
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus gaat alleen door als minstens 10 studenten zijn ingeschreven. Er is maximaal plaats voor 25 studenten.
Cursusinschrijving geopendvanaf 27-01-2020 13:00 t/m 23-02-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 30-03-2020 13:00 t/m 31-03-2020
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Het doel van dit keuzevak is om de studenten kennis te laten maken met bijen en de wereld waarin zij een rol spelen.
 
Inhoud
Achtergrond
De Bijensterfte  is de afgelopen jaren steeds vaker in het nieuws. Bovendien is de vraag naar kundige zorg en advies voor de bijenhouderij toegenomen. De dierenarts zou hierin een rol kunnen spelen, aangezien een van de taken van de dierenarts is toezicht te houden op de voedselveiligheid van dierlijke producten. In het geval van de honingbij betreft dit onder andere de honingproductie en de enorme economische belangen in de landbouwsector. Door middel van deze cursus willen we studenten de kans bieden kennis te maken met bijen en de wereld waarin zij een rol spelen.
Dit keuzevak is onderverdeel in de volgende thema’s: 
●    Basis, waarin je o.a. leert over de anatomie en fysiologie van de honingbij en een basisinzicht krijgt met betrekking tot het houden van bijen.
●    Bijengezondheid, waarin de focus ligt op bijenziekten en hoe je deze diagnosticeert en eventueel behandeld. 
●    Milieu en Mens, waarin het gaat over de rol van bijen voor de volksgezondheid en het effect van menselijk handelen in de omgeving op bijen.
●    Praktijk, waarin je ervaring opdoet met het werken in de bijen. 

Tevens is er een facultatieve excursie gepland.

Opzet en organisatie
Na het thema ‘Basis’ vindt er een tussentoets plaats over de in dit thema behandelde stof. Deze toets moet gehaald worden om mee te mogen doen met de practica in de bijen! We werken hier immers met levende dieren en er is dus voldoende kennis en voorbereiding vereist.
Bij aanvang van het vak wordt de groep ingedeeld in kleinere groepjes voor de WCO. Je krijgt bij het eerste college een casus met je groep die je gedurende het vak, mede met de kennis die je opdoet tijdens de colleges, gaat uitwerken. De uiteindelijke toetsing zal bestaan uit een verslag van deze casus en een bijbehorende presentatie.
Het docententeam bestaat uit experts vanuit het hele land. Daarom wordt het onderwijs van één docent meestal in één dagdeel geplaatst. Er zijn raakvlakken tussen de verschillende onderwerpen, de lesdagen bestaan daarom vaak uit 1-2 volledige dagdelen.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Voorkennis:
Voorkennis over honingbijen en de imkerij zijn niet noodzakelijk

Ingangseis:
Geen allergie voor de steek van een bij

Er is beperkt ruimte voor bijvakkers. Zij kunnen zich aanmelden door een email te sturen naar de onderwijscoördinator k.t.stolk@uu.nl
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Reader
Blackboard
Handouts
Blackboard
Werkvormen
Excursie

Algemeen
De excursie is facultatief.

Hoorcollege

Algemeen
8 hc
Een aantal hoorcolleges bevat enkele opdrachten tussendoor vergelijkbaar met een werkcollege

Practicum

Algemeen
7 pr
Een enkel practicum vindt na 17 uur plaats!

Werkcollege

Algemeen
3 wc

Toetsen
Opdracht
Weging75
Minimum cijfer5,5

Presentatie
Weging25
Minimum cijfer5,5

Toets
Weging0
Minimum cijfer-

Deadlines
Moet voldoende afgesloten worden om het vak af te sluiten en om deel te mogen nemen aan de practica!

SluitenHelpPrint
Switch to English