SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI1V17003
CI1V17003
Nieuwe Media en Communicatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI1V17003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
ContactpersoonN. Kerssens
E-mailN.Kerssens@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
R.D.P. Dielen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
N. Kerssens
Overige cursussen docent
Docent
N. Kerssens
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
T. Slootweg
Overige cursussen docent
Docent
A.P. Smit, MA
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2019 t/m 24-01-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus maakt deel uit van de minor CIW
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2019 09:00 t/m 20-08-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student kan de politieke, economische, sociale en culturele context van communicatie waarin nieuwe media opereren beschrijven.
De student kan de opkomst van en historische ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en communicatie beschrijven.
De student kan de kenmerken van de nieuwe media en hun implicaties voor het communicatieproces beschrijven.
De student kan nieuwe media analyseren met behulp van het affordances kader.
De student kan in een in korte, met behulp van powerpoint of Prezi ondersteunde presentatie een kritisch en beargumenteerd standpunt innemen met betrekking tot de maatschappelijke rol van nieuwe media in een specifieke context.     
Inhoud
De cursus Nieuwe Media en Communicatie biedt een overzicht van de verscheidenheid aan vormen waarop nieuwe media het hedendaagse communicatieproces beïnvloeden binnen sociale, culturele, economische en politieke contexten. Veelal worden nieuwe, ook wel digitale media objecten (bijv. sociale media, online platformen, zoekmachines, slimme algoritmen, apps) gezien als louter bemiddelaars die vooral een instrumentele en faciliterende rol spelen in het online communicatieproces. Eén van de centrale uitgangspunten van deze cursus is inzichtelijk te maken dat dit soort objecten allesbehalve neutraal zijn en op diverse manieren invloed uitoefenen op onszelf en onze maatschappij.
In de eerste week wordt het overkoepelend cursusthema aan de hand van het centrale vraagstuk—de impact van nieuwe media op communicatie en maatschappij—geïntroduceerd en worden de hieraan verbonden interpretatieve en kritische benaderingswijzen besproken. Tevens behandelen we de volgende drie kaders waarmee we het centrale vraagstuk van de cursus op verschillende manieren kunnen bestuderen: technologisch determinisme, sociaal constructivisme en social shaping/affordances.
In de daaropvolgende zes weken geeft de cursus een dwarsdoorsnede van de kernthema’s in het hedendaagse onderzoek naar nieuwe media en communicatie. De thema’s zijn achtereenvolgens: (1) Het internet, online gemeenschappen en publieke ruimte; (2) Sociale media en identiteit; (3) Online platformen en gebruikers; (4) Personalisatie en filter bubbles; (5) Big Data en AI; en (6) Mobiele- en speelse communicatie

Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels deelnemen, en ook toetsonderdelen in die taal afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.

De cursus maakt deel uit van de minor CIW.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Baym, Nancy K. (2015). Personal Connections in the Digital Age (2nd Edition). Cambridge, UK: Polity Press.
Kosten materiaal:25,00
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Tijdens het hoorcollege wordt de voor die week gelezen literatuur besproken en in een breder kader geplaatst. Tijdens de werkcolleges wordt aan de hand van opdrachten deze literatuur verder verwerkt.

Voorbereiding bijeenkomsten
Ter voorbereiding op de hoor- en werkcolleges bestudeert de student de opgegeven literatuur en maakt hij/zij diverse opdrachten.

Bijdrage aan groepswerk
Kritisch luisteren, maken van aantekeningen, stellen van vragen, samenwerken aan groepsopdrachten, discussiëren, debatteren, probleem oplossen, casus analyseren, en deelnemen aan peer review sessies.

Toetsen
Paper
Weging30
Minimum cijfer5,5

Referaat
Weging20
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
De kwaliteit waarmee de student een academisch beschrijvend essay kan schrijven (toets 1); de mate waarin de student in een korte presentatie een kritisch en beargumenteerd standpunt kan innemen (toets 2); en de mate waarin de student opgedane kennis uit de cursusliteratuur en de hoor-/werkcolleges kan typeren en gebruiken (toets 3).

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English